Kategoria: Profesor Oświaty

8 listopada 2023

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl Załączniki Załącznik 1 – wniosek honorowy profesor oświaty 2024 […]

12 października 2023

Honorowy Profesor Oświaty w roku 2023

Uprzejmie informuję, że w 2023 r. tytuł Honorowego Profesora Oświaty otrzymały Panie: Halina Bętkowska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 34 w Kielcach; Bożena Kaczor – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie; Lidia Mergalska – nauczycielka religii i wychowania do życia w rodzinie ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w […]

3 stycznia 2023

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl Załączniki Załącznik 1 – wniosek honorowy profesor oświaty Data: […]

3 stycznia 2022

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej do skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl Załączniki Załącznik 2 – klauzula informacyjna Data: 2022-01-03, typ pliku: […]

14 października 2021

Honorowy Profesor Oświaty w roku 2021

W 2021 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyły z województwa świętokrzyskiego dwie osoby. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy w szczególny sposób wyróżnili się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na […]

24 lutego 2021

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty mogą składać: zainteresowany nauczyciel, dyrektor […]

9 stycznia 2018

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty należy składać do dnia 28 lutego 2018 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 w dwóch egzemplarzach – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl. Załączniki Wzór wniosku Data: 2018-01-09, typ […]

9 lutego 2016

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2016

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty należy składać do dnia 7 marca 2016 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz przesłać wniosek w wersji elektronicznej na adres: piotr.lojek@kuratorium.kielce.pl. Tytuł honorowy profesora oświaty może […]

16 października 2014

Beata Zyngier odebrała tytuł profesora oświaty

Uroczystość odbyła się 14.10.2014.w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Dziękuję za trud i misję. Miejcie zdrowie do tego, co robicie. Miejcie mnóstwo determinacji w sobie, ale też pamiętajcie o tym, że od tego jak traktujecie tych młodych ludzi, czego ich nauczycie, zależy to czego oni potem w swoim dorosłym życiu, będą uczyć swoje dzieci, […]

30 stycznia 2014

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, placówek Organy prowadzące w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty można składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. […]

18 lutego 2013

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, placówek, Organy prowadzące w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty można składać w dwóch egzemplarzach w Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3. Przypominam, że zgodnie […]

23 stycznia 2013

Roman Chyła – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2012

Roman Chyła – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Pierwszy profesor oświaty z Sandomierza jest rodowitym mieszkańcem królewskiego grodu nad Wisłą i absolwentem kierunku historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i kultury […]

23 stycznia 2013

Aleksander Staniszew – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2009

Aleksander Staniszew – nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie otrzymał w roku 2009 tytuł profesora oświaty. Urodził się w stolicy Bułgarii – Sofii. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Studium Pedagogicznego i kilku kierunków studiów podyplomowych. W roku 2008 uzyskał tytuł naukowy doktora. Posiadacz najwyższego w Europie Centralnej i Wschodniej stopnia […]

23 stycznia 2013

Grażyna Tatka – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2008

W 2008 roku tytuły honorowego profesora oświaty zostały przyznane po raz pierwszy. Wyróżniono 10 nauczycieli. Wśród nich znalazła się Grażyna Tatka – nauczyciel przedmiotu rachunkowość w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach oraz adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Grażyna Tatka jest nauczycielem od 29 lat. […]