12 września 2023

Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści

Zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektuProfesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej, które jest niezbędne w celu poprawy dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacji.

Realizacja projektu dla województwa świętokrzyskiego została wydłużona do końca października.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ LIPIEC – PAŻDZIERNIK 2023

Lp. Grupa docelowa Termin I zjazdu Termin II zjazdu Termin III zjazdu Godziny Rekrutacja
1 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 15-16.07.2023 22-23.07.2023 29-30.07.2023 rano-weekend zamknięta
2 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 17-18.07.2023 24-25.07.2023 31.07-01.08.2023 rano zamknięta
3 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 24-25.07.2023 31.07-01.08.2023 07-08.08.2023 rano zamknięta
4 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 03-04.08.2023 10-11.08.2023 17-18.08.2023 rano zamknięta
5 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 03-04.08.2023 10-11.08.2023 17-18.08.2023 popołudnie zamknięta
6 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 07-08.08.2023 16-17.08.2023 21-22.08.2023 rano zamknięta
9 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 16-17.08.2023 21-22.08.2023 28-29.08.2023 rano zamknięta
10 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 11-12.09.2023 18-19.09.2023 25-26.09.2023 rano trwa
11 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 14-15.09.2023 21-22.09.2023 28-29.09.2023 rano trwa
12 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 14-15.09.2023 21-22.09.2023 28-29.09.2023 popołudnie trwa
13 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 16-17.09.2023 23-24.09.2023 30-01.10.2023 rano-weekend trwa
14 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 18-19.09.2023 25-26.09.2023 02-03.10.2023 rano trwa
15 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 18-19.09.2023 25-26.09.2023 02-03.10.2023 popołudnie trwa
16 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 21-22.09.2023 28-29.09.2023 05-06.10.2023 popołudnie trwa
17 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 25-26.09.2023 02-03.10.2023 09-10.10.2023 rano trwa
18 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 28-29.09.2023 05-06.10.2023 12-13.10.2023 rano trwa
19 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 28-29.09.2023 05-06.10.2023 12-13.10.2023 popołudnie trwa
20 nauczyciele i kadra kierownicza – 45h 02-03.10.2023 09-10.10.2023 16-17.10.2023 rano-weekend trwa

 

dzień: 8:30-15:00/14:30; popołudnie: 15:00-21:30/21:00; rano-weekend: 8:30-15:00/14:30

Szczególną prośbę o kontakt z koordynatorem projektu kieruję do tych z Państwa, którzy zgłosili się na szkolenie, ale nie wybrali żadnego terminu szkolenia.

Szczegółowych informacji w sprawie szkolenia udziela Pani Aleksandra Jakóbczak – Specjalista ds. realizacji projektów Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
tel. (+48) 517 147 742 | 512 249 363, aleksandra.jakobczak@adn.pl | www.adn.pl

Link do strony projektowej: Włącz edukację – ADN Instytut (wlaczedukacje.pl)

Link do formularza zgłoszeniowego:  https://wlaczedukacje.pl/formularz-zgloszeniowy-swietokrzyskie/