Kategoria: Edukacja włączająca

26 stycznia 2023

Zaproszenie na konferencję „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”.

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści szkół i placówek oświatowych Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER, zaprasza na konferencję „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów […]

26 stycznia 2023

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zakresie edukacji włączającej

Szanowni Państwo Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji […]

16 grudnia 2022

Zalecenia dotyczące opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia wydał Obwieszczenie[1], w którym umieścił zalecenia postępowania dotyczące opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką. Zalecenia zostały opracowane przez odpowiednie towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie […]

6 grudnia 2022

„Nawigacja w każdą pogodę” – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Nawigacja w każdą pogodę to nowoczesny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został on opracowany w zeszłym roku szkolnym w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej dzięki wsparciu MEiN. W minionym roku z materiałów i wsparcia mentorskiego skorzystało ponad […]

2 grudnia 2022

Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

22 listopada 2022 w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach odbyło się szkolenie Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. […]

29 września 2022

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WEBINARIUM DIAGNOZA I TERAPIA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści przedszkoli, szkół i placówek Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku serdecznie zaprasza dyrektorów,  nauczycieli i terapeutów na bezpłatne webinarium Diagnoza i terapia młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu, które odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 18:00. Webinar nadawany będzie na żywo. Rejestracja i bezpłatny dostęp do niego […]

28 września 2022

Relacja z narady z dyrektorami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa świętokrzyskiego

26 września 2022 w Starostwie  Powiatowym w Kielcach odbyła się narada z dyrektorami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa świętokrzyskiego. Organizatorem powyższego przedsięwzięcia był Pan Kazimierz Mądzik –  Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Pan Mirosław Gębski – Starosta Kielecki. W imieniu Starosty Kieleckiego uczestników narady powitał Pan Cezary Majcher – Członek Zarządu Powiatu w Kielcach. Naradę rozpoczęła swoim […]

17 sierpnia 2022

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zakresie edukacji włączającej

Szanowni Państwo Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego Pracownicy Placówek Doskonalenia Nauczycieli Dyrektorzy, Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne Zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim, z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego […]

18 lipca 2022

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia na platformie specjalistyczno-doradczej w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści, Rodzice, Uczniowie wszystkich typów szkół i placówek Platforma specjalistyczno-doradcza https://pwpp.uksw.edu.pl, która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oferuje bezpłatne warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Warsztaty odbywają się w […]

20 maja 2022

Relacja z seminarium „Szkoła i rodzice jako współuczestnicy procesu edukacji i wychowania”

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Śniadce Drugiej odbyło się seminarium Szkoła i rodzice jako współuczestnicy procesu edukacji i wychowania w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. W […]

19 kwietnia 2022

Zaproszenie na szkolenie dotyczące organizacji i realizacji edukacji włączającej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele przedszkoli i szkół Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniach dla pracowników szkół i przedszkoli, realizowanych w ramach projektu pn. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa. Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z organizacją i realizacją edukacji włączającej. Całość szkolenia, o łącznej liczbie 45 godzin, realizowana będzie on-line z […]

22 marca 2022

Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach, który zaplanowany został na 25 marca 2022 roku. W ramach wydarzenia odbędą się konsultacje specjalistyczne w zakresie: surdologopedii, neurologopedii, integracji sensorycznej, trudności w czytaniu i pisaniu, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego. Zapraszamy również na szkolenie […]

22 lutego 2022

Relacja z webinarium na temat Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach  i placówkach

W dniu 17 lutego br. odbyło się webinarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z organizowaniem i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, Punktów konsultacyjnych, koordynatorzy z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego. Uczestników webinarium powitał Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski […]

16 lutego 2022

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści, Rodzice, Uczniowie wszystkich typów szkół i placówek W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie uruchomiono Platformę specjalistyczno-doradczą. Jest ona dostępna pod linkiem: https://pwpp.uksw.edu.pl/. Za […]

1 grudnia 2021

Relacja ze spotkania Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół i placówek

W dniu 26 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowany został projekt Świętokrzyska Sieć Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek. Inicjatorem przedsięwzięcia jest  Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik. W spotkaniu uczestniczyli  koordynatorzy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, koordynatorzy Punktów konsultacyjnych, koordynatorzy programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawiciele uczelni wyższych z terenu województwa świętokrzyskiego, dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli […]

15 września 2021

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W terminie 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r. w Zespole Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Skarżysku-Kamiennej realizowane jest przedsięwzięcie grantowe pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość […]

7 września 2021

Punkty konsultacyjne

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagają nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o […]

1 czerwca 2021

Raport z monitorowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim   W dniach 10-12 maja 2021 r. na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzono monitorowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez szkoły i poradnie w województwie świętokrzyskim w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej. Proszę o zapoznanie się z wynikami raportu. Załączniki monitorowanie pomoc pp maj 2021 – tabela 2 Data: […]