Kategoria: Edukacja włączająca

18 czerwca 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji. […]

17 czerwca 2024

Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

12 czerwca 2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ,,CK Technik” w Kielcach odbyła się narada szkoleniowa Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. […]

8 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Załączniki Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Data: 2024-04-08, typ pliku: XLSX, rozmiar: 15 KB

8 marca 2024

Zaproszenie na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów i specjalistów do udziału w XIV Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pod tytułem: „Włączanie osób w spektrum autyzmu w życie społeczne”. Sympozjum odbędzie się w 22 marca 2024 r. w godzinach od 15:00 do 20:00 w formie online na Platformie ClickMeeting oraz na profilu FB IWRD. W […]

9 lutego 2024

Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

7 lutego 2024 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. Organizatorami spotkania byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w […]

24 stycznia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2061) orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają […]

23 listopada 2023

Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

17 listopada 2023 w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji  w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada szkoleniowa  Koordynatorów  Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. Uczestników spotkania […]

14 listopada 2023

Badanie ankietowe dotyczące wsparcia specjalistycznego dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści wszystkich typów szkół  Zapraszam do udziału w badaniu ankietowym Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach. Pozyskane wyniki pozwolą poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badanie mają charakter anonimowy. Wyniki zostaną udostępnione w formie raportu, w celu doskonalenia rozwiązań systemowych i pozasystemowych. W kwestionariuszu […]

23 października 2023

Zaproszenie do udziału w projekcie uruchamiania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW), funkcjonujące w ramach „Pilotażowego wdrożenia Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zakończyły działalność w ramach okresu trwałości 30 września 2023 r.  SCWEW-y, działały przez 24 miesiące w  środowisku szkół ogólnodostępnych jako inicjatorzy zmiany w obszarze kształcenia wszystkich dzieci i uczniów. Wspierały nauczycieli i specjalistów w pracy z grupą/klasą […]

9 października 2023

Relacja z narady z dyrektorami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

5 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła się narada z dyrektorami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. Naradę rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski […]

12 września 2023

Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści Zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej, które jest niezbędne […]

31 maja 2023

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zakresie edukacji włączającej

Szanowni Państwo Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne Zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków […]

4 maja 2023

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści szkół i przedszkoli Przedstawiciele organów prowadzących Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji pilotażowego wdrożenia Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), organizuje cykl czternastu regionalnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych, adresowanych do środowiska edukacyjnego, organów prowadzących i instytucji współpracujących ze SCWEW. Spotkania będą realizowane w formule online, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji […]

26 stycznia 2023

Zaproszenie na konferencję „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”.

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści szkół i placówek oświatowych Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER, zaprasza na konferencję „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów […]

26 stycznia 2023

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zakresie edukacji włączającej

Szanowni Państwo Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne dla edukacji włączającej – szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie edukacji […]

16 grudnia 2022

Zalecenia dotyczące opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia wydał Obwieszczenie[1], w którym umieścił zalecenia postępowania dotyczące opieki w szkole nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką. Zalecenia zostały opracowane przez odpowiednie towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny, zgodnie […]

6 grudnia 2022

„Nawigacja w każdą pogodę” – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Nawigacja w każdą pogodę to nowoczesny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został on opracowany w zeszłym roku szkolnym w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej dzięki wsparciu MEiN. W minionym roku z materiałów i wsparcia mentorskiego skorzystało ponad […]

2 grudnia 2022

Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

22 listopada 2022 w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach odbyło się szkolenie Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej. […]

29 września 2022

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WEBINARIUM DIAGNOZA I TERAPIA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści przedszkoli, szkół i placówek Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku serdecznie zaprasza dyrektorów,  nauczycieli i terapeutów na bezpłatne webinarium Diagnoza i terapia młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu, które odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 18:00. Webinar nadawany będzie na żywo. Rejestracja i bezpłatny dostęp do niego […]