Kategoria: Edukacja włączająca

1 czerwca 2021

Raport z monitorowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim   W dniach 10-12 maja 2021 r. na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzono monitorowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez szkoły i poradnie w województwie świętokrzyskim w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej. Proszę o zapoznanie się z wynikami raportu. Załączniki monitorowanie pomoc pp maj 2021 – tabela 2 Data: […]

25 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEiN

Edukacja dla wszystkich to temat dzisiejszego wystąpienia ministra Przemysława Czarnka i wiceminister Marzeny Machałek. Dziś, 24 lutego członkowie kierownictwa MEiN poinformowali o pracach resortu w zakresie prac nad przygotowaniem kompleksowej pomocy dla każdego dziecka i ucznia, szczególnie z niepełnosprawnością, i jego rodziny. – Nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych czy szkół specjalnych. Będziemy wzmacniać ich […]

15 lutego 2021

Komunikat ORE: Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2021/2022 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas: III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.162 i nast. ustawy wprowadzającej I-III branżowych […]

2 lutego 2021

Relacja z e-spotkania „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Panie, Panowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie świętokrzyskim W dniu 27 stycznia 2021 r. odbyło się e-spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat „Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Organizatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, […]

26 stycznia 2021

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

ORE zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Do udziału w spotkaniach zaproszenie są przedstawiciele poszczególnych województw, w tym: organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych (80%, tj. 80 miejsc), dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, innych zainteresowanych osób i instytucji (20%, tj. 20 miejsc). Celem spotkań jest przybliżenie uczestnikom założeń funkcjonowania SCWEW oraz jego […]

4 lutego 2020

Zaproszenie do udziału w konferencji

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek w województwie świętokrzyskim W dniu 6 lutego 2020 r. o godzinie 10.30 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, al. IX Wieków Kielc 3, sala konferencyjna nr 12 „okrąglak” odbędzie się konferencja podczas, której  m.in. omówione zostaną zagadnienia związane z realizacją programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów uruchomionych z Funduszu Solidarnościowego. Ważnym […]

14 listopada 2019

„Mury i mosty-uczeń niepełnosprawny w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej”  – relacja z warsztatów dla dyrektorów i nauczycieli

W dniu 7 listopada 2019 r. z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Kielcach w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Nowacka – […]

23 września 2019

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem […]

14 marca 2019

Edukacja włączająca, zadania szkoły – relacja z warsztatów dla nauczycieli

W dniu 11 marca 2019 r. z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

6 marca 2019

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w Polsce

We wtorek, 5 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. We wtorkowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów […]

25 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w warsztatach – praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Kielecki oraz Dyrektorzy Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie zapraszają do udziału  w warsztatach w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. Warsztaty odbędą się w dniu 11 […]

4 lutego 2019

Punkty konsultacyjne

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”. W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagać będą nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem […]

22 listopada 2018

Relacja ze spotkania z Dyrektorami i Koordynatorami szkół i placówek, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne

W dniu 13 listopada 2018 r. z inicjatywy Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbyło się spotkanie w ramach projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej z Dyrektorami i Koordynatorami szkół i placówek, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych […]

24 lipca 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie. Kwestie te przypomniała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w liście skierowanym dziś, 23 lipca do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Minister edukacji poprosiła dyrektorów […]

24 lipca 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Kto decyduje jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Uczeń, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma otrzymać wsparcie w szkole. To gwarantuje mu prawo oświatowe. Rodzice ucznia powinni zgłosić się z orzeczeniem do szkoły. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma obowiązek dostosować […]

18 maja 2018

Edukacja włączająca – materiały do pobrania

Załączniki Zmiany w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawa programowa Data: 2018-05-18, rozmiar: 1 MB Podstawa programowa kształcenia ogólnego – kształcenie specjalne Data: 2018-05-18, rozmiar: 3 MB Model wdrożenia praktyk wspomaganych Data: 2018-05-18, rozmiar: 4 MB Praktyki wspomagane – przewodnik dla uczniów Data: 2018-05-18, rozmiar: 5 MB MOW i […]

10 maja 2018

Sprawozdanie z „Dnia otwartego Punktu konsultacyjnego”

Panie, Panowie Dyrektorzy, nauczyciele szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim  W dniu 27 marca 2018 r. w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne zorganizowano ,,Dzień otwarty Punktu konsultacyjnego”. Placówki miały możliwość zaprezentowania swojej oferty w ramach działalności punktu oraz nawiązać współpracę z dyrektorami, nauczycielami szkół ogólnodostępnych. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze […]

23 kwietnia 2018

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w szkole. Nie jest do tego potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia […]

22 marca 2018

Dzień otwarty Punktów konsultacyjnych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół, placówek Nauczyciele, Rodzice Uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2018 r. w ramach realizacji „Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej” w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, w których funkcjonują Punkty konsultacyjne, zorganizowany zostanie „Dzień otwarty Punktów konsultacyjnych”. […]