8 września 2023

„Sprawiedliwi z Markowej” – konkurs MEiN i IPN na scenariusz lekcji

Konkurs Sprawiedliwi z Markowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej ogłasza konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów pn. „Sprawiedliwi z Markowej”.

Konkurs wpisuje się w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy i ma na celu poszerzenie wiedzy o fenomenie polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej i relacjach polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej oraz przybliżenie postaci Józefa Ulmy i członków jego rodziny.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach prac komitetu działającego z inicjatywy Prezydenta RP.

Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

Scenariusz lekcji powinien obejmować:

 1. informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
 2. informacje dotyczące zjawiska polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
 3. informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
 4. informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Nauczyciele z województwa świętokrzyskiego mogą przesyłać do 30 października 2023 r. zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: pawel.boron@kuratorium.kielce.pl.

Trzy najlepsze prace w województwie dopuszczone do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej kuratorium oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:
  1. imię i nazwisko nauczyciela,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje;
 2. scenariusz 45-minutowej lekcji
 3. skan podpisanych:
  1. oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Informacja o konkursie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do pobrania: