6 września 2023

Zaproszenie na konferencję „Westerplatte – edukacja i pamięć”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego,

w ramach upamiętnienia żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc broniących we wrześniu 1939 r. Westerplatte, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach organizuje konferencję edukacyjną „Westerplatte – edukacja i pamięć”.

Wydarzenie skierowane do nauczycieli z województwa świętokrzyskiego, w tym również nauczycieli uczących przedmiotów innych niż historia, odbędzie się 18 września 2023 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy na temat obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem historii westerplatczyków pochodzących z terenu obecnego województwa świętokrzyskiego, w tym również wśród pedagogów niebędących historykami, a także wsparcie ich poprzez dostarczenie narzędzi oraz inspiracji pomocnych w pracy z uczniami. Celem konferencji jest również zachęcenie nauczycieli do podejmowania tematyki związanej z dziejami regionu i małych ojczyzn.

Program konferencji „Westerplatte – edukacja i pamięć”:

10:00  rozpoczęcie i powitanie
10:15  Adam Rzadkowski, Historia 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich
10:40  Jakub Mularczyk, Westerplatte – obsada i obrona we wrześniu 1939 r.
11:05  dr Michał Zawisza, Losy westerplatczyków z Kielecczyzny po 7 września 1939 r.
11:30  przerwa
11:45  Kazimierz Mądzik, Metody i formy upamiętniania westerplatczyków z Kielecczyzny na terenie województwa świętokrzyskiego
12:10  Edyta Krężołek, Westerplatte i wojna obronna 1939 r. – rozwiązania praktyczne
12:35  „Ekspertyza. Identyfikacja obrońców Westerplatte”, reż. Piotr Litka
13:00  zakończenie

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik