27 kwietnia 2023

Konkurs filmowy „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) rozpoczął realizację projektu pn. „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. Jednym z elementów projektu jest konkurs pod hasłem „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, który adresowany jest do klas 0-3 szkół podstawowych.

Konkurs polega na nagraniu przez klasę krótkiego filmu i zgłoszeniu go w ramach jednej z dwóch kategorii: klasy 0-1 lub 2-3. Film musi mieć charakter edukacyjny i przedstawiać co najmniej trzy różne przykłady stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inicjatywa uczy kreatywności, współpracy z rówieśnikami i wychowawcą. Stanowi też cenne wsparcie merytoryczne dla placówek oświatowych w zakresie tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zwycięskie klasy otrzymają dla swoich szkół miasteczka ruchu drogowego, rowery, kaski i ochraniacze, które pomogą szkołom w nauce zasad obowiązujących w ruchu drogowym.

Aby zgłosić szkołę do udziału w konkursie należy przesłać na adres konkurs.tirka@gitd.gov.pl kompletne zgłoszenie zawierające: uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, link do pobrania filmu (zgłaszanej pracy konkursowej), jak również komplet niezbędnych oświadczeń. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno być dokonane przez pracownika szkoły (np. wychowawcę klasy).

Komplet niezbędnych formularzy oraz szczegółowe informacje konieczne do udziału w konkursie są dostępne na stronie link do strony

Oprócz konkursu „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, w ramach projektu Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka, zostały zaplanowane edukacyjne wydarzenia plenerowe. Informacje o tych imprezach będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej GITD, w zakładce dedykowanej projektowi:
link do strony.