6 marca 2023

Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego dla uczniów z klas 4-6

W dniach 7 i 8 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Hali Sportowej X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego w ZSP nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, odbędą się rozgrywki finałowe Siatkarskich Mistrzostw Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego dla uczniów z klas 4-6 organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenie Sport CK:

7 marca 2023 r. – kategoria: chłopcy
8 marca 2023 r. –  kategoria: dziewczęta

Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego dla uczniów klas 4-6, do których zgłosiło się 43 drużyny chłopców oraz 42 drużyny dziewcząt, mają na celu:

  • popularyzację gry w mini piłkę siatkową,
  • wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych,
  • propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
  • rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki,
  • integrację środowisk szkolnych z różnych powiatów województwa świętokrzyskiego i promowanie zdrowej sportowej rywalizacji,

W wyniku rywalizacji na etapie powiatowym wyłoniono do udziału w rozgrywkach finałowych 14 drużyn dziewcząt i 14 drużyn chłopców.

Osoby do kontaktu w sprawie organizacji:
– starszy wizytator Elżbieta Szczęsna-Kusak: adres e-mail: elzbieta.szczesna@kuratorium.kielce.pl tel. 500 015 455
– starszy wizytator Andrzej Jakubiec : adres e-mail: andrzej.jakubiec@kuratorium.kielce.pl tel. 41 342 18 27
– starszy wizytator Ewa Pietraszek: adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl  tel. 41 342 18 20

Załączniki

Plakat - Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych
Data: 2023-03-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 6 MB