26 stycznia 2023

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2022 roku zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 3 lutego 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na konieczność uzupełnienia kolumny dotyczącej przyczyn niewykorzystania dotacji.

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2022 r. przypada na 31 stycznia 2023 roku.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl lub wyłącznie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06).

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

zal.-do-rozlicz.-dzial-801
Data: 2023-01-26, typ pliku: XLS, rozmiar: 30 KB
zal.do-rozlicz.-dzial-854
Data: 2023-01-26, typ pliku: XLS, rozmiar: 30 KB