Kategoria: Programy rządowe

14 września 2020

Informacja dotycząca zgłaszania zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2020/2021.  W tym celu należy w terminie do 18 września 2020 r.: Wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze do wykorzystania w roku szkolnym 2020/2021 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, uwzględniającego wyłącznie podręczniki… czytaj więcej

2 września 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że trwa realizacja rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021. Warunki udzielania pomocy określono w rozporządzeniu… czytaj więcej

1 września 2020

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych 2020 rok – dane ostateczne

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją w 2020 roku rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022  ustanowionego uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zwracam się z uprzejmą… czytaj więcej

26 sierpnia 2020

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Stosownie do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji… czytaj więcej

21 sierpnia 2020

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano… czytaj więcej

15 lipca 2020

PILNE! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024

Załączniki Tabela prognoza wysokości środków 2021-2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 14 KB Pismo w sprawie prognozy wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 184 KB Pobierz wszystkie pliki

9 lipca 2020

Szacunkowe dane dotyczące realizacji w 2020 r. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Załączniki Tabela wzór Data: 2020-07-09, rozmiar: 54 KB Projekt uchwały Data: 2020-07-09, rozmiar: 48 KB Pismo do gmin w sprawie szacunkowych danych Data: 2020-07-09, rozmiar: 221 KB Projekt rozporządzenia Data: 2020-07-09, rozmiar: 56 KB Pobierz wszystkie pliki

1 lipca 2020

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2020 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2020 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji zgodnie z załącznikiem nr… czytaj więcej

18 maja 2020

Wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2019

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce  Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się Wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2019 r. Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz §… czytaj więcej

6 maja 2020

Komunikat w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Marszałek województwa świętokrzyskiego  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2020 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe… czytaj więcej

24 kwietnia 2020

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2019/2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół w województwie świętokrzyskim Działając na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 października 2015 r.  z Wojewodą Świętokrzyskim Zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3… czytaj więcej

9 kwietnia 2020

Komunikat MEN w sprawie kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja), w zakładce Co robimy/ Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”. Kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds.… czytaj więcej

8 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z… czytaj więcej

25 marca 2020

Posiłek w szkole i w domu – nabór wniosków na rok 2020

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim uprzejmie informuję, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim zawartego w dniu 28 marca 2019 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3… czytaj więcej

12 lutego 2020

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem… czytaj więcej

12 lutego 2020

Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 za 2019 rok

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Co Robimy/Programy i projekty/Posiłek w szkole i w domu/ znajdują się wzory sprawozdań z realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3.… czytaj więcej

29 stycznia 2020

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2019 r.

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2019 zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.… czytaj więcej

3 stycznia 2020

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2019 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku – zgodnie z postanowieniami art. 59 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych… czytaj więcej