Kategoria: Programy rządowe

27 listopada 2017

Dotacje na wyposażenie szkół w gabinety profilaktyki zdrowotnej

Szanowni Państwo Organy Prowadzące szkoły publiczne w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.… czytaj więcej

15 listopada 2017

Prośba o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia… czytaj więcej

20 października 2017

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2017 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą  o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2017 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) wg poniższej tabeli.          Nazwa  Gminy Wysokość środków finansowych… czytaj więcej

18 października 2017

„Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa”  –   nabór wniosków na 2018 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego  Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i… czytaj więcej

19 września 2017

Korekta wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Starostowie Powiatów, województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina,  iż termin przekazywania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki,… czytaj więcej

7 września 2017

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2017 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania… czytaj więcej

5 września 2017

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017-2019 – składanie wniosków

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U.… czytaj więcej

24 sierpnia 2017

Wyprawka szkolna 2017 rok – ostateczne dane

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa  świętokrzyskiego W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą nr 115 / 2017  Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 14 września br. zweryfikowanych danych… czytaj więcej

23 sierpnia 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 lipca br. uprzejmie informuję, że z dniem 19 sierpnia 2017 r. weszły w życie: uchwała Nr 127/2017 Rady  Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku… czytaj więcej

22 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o dotację na podręczniki

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o zapisach art. 22af ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). Zgodnie z ww. artykułem jednostka samorządu terytorialnego, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w… czytaj więcej

26 lipca 2017

Rządowy program „Aktywna tablica” – list minister edukacji narodowej

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica” Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała dziś do wojewodów, organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół pismo z prośbą o pilne przekazanie publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym informacji o uruchomieniu programu. Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019.… czytaj więcej

18 lipca 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017… czytaj więcej

3 lipca 2017

Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu Bezpieczna+

Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawia wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu “Bezpieczna+”, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego. Załączniki Bezpiecza+ Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego Data: 2017-07-03, rozmiar: 143 KB

28 czerwca 2017

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2017 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec  2017 r Informację należy przekazać w formie elektronicznej… czytaj więcej

8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021, zgodnie z art.… czytaj więcej

2 czerwca 2017

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko 2 do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, z terenu województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się  z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręcznik NIKO 2. Podręcznik do języka… czytaj więcej

23 maja 2017

Komunikat w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów, województwa świętokrzyskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 691) w związku z art. 22 ag ustawy… czytaj więcej