Kategoria: Programy rządowe

23 października 2020

PILNE! Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim W związku z planowanym przyjęciem w najbliższych dniach przez Radę Ministrów uchwały w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” uprzejmie informuję: Załączniki Wniosek dyrektora… czytaj więcej

19 października 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W nawiązaniu do komunikatu Kuratorium Oświaty w Kielcach z dnia 12 września 2020 r w sprawie realizacji rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie… czytaj więcej

15 października 2020

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2020 roku

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2020 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej prac) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20… czytaj więcej

12 października 2020

Komunikat w sprawie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z… czytaj więcej

8 października 2020

Kampania edukacyjna Cash Lajf Balans – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje kampanię społeczno-edukacyjną „Cash Lajf Balance”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Polska Wschodnia. Kampania skierowana jest do młodzieży w wieku 15-19 lat z pięciu wschodnich województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Działania odbędą się w okresie 12… czytaj więcej

14 września 2020

Informacja dotycząca zgłaszania zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2020/2021.  W tym celu należy w terminie do 18 września 2020 r.: Wypełnić i przesłać zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze do wykorzystania w roku szkolnym 2020/2021 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, uwzględniającego wyłącznie podręczniki… czytaj więcej

2 września 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie przypominam, że trwa realizacja rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021. Warunki udzielania pomocy określono w rozporządzeniu… czytaj więcej

1 września 2020

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych 2020 rok – dane ostateczne

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją w 2020 roku rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022  ustanowionego uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zwracam się z uprzejmą… czytaj więcej

26 sierpnia 2020

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Stosownie do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji… czytaj więcej

21 sierpnia 2020

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano… czytaj więcej

15 lipca 2020

PILNE! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024

Załączniki Tabela prognoza wysokości środków 2021-2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 14 KB Pismo w sprawie prognozy wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021–2024 Data: 2020-07-15, rozmiar: 184 KB Pobierz wszystkie pliki

9 lipca 2020

Szacunkowe dane dotyczące realizacji w 2020 r. rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Załączniki Tabela wzór Data: 2020-07-09, rozmiar: 54 KB Projekt uchwały Data: 2020-07-09, rozmiar: 48 KB Pismo do gmin w sprawie szacunkowych danych Data: 2020-07-09, rozmiar: 221 KB Projekt rozporządzenia Data: 2020-07-09, rozmiar: 56 KB Pobierz wszystkie pliki

1 lipca 2020

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2020 rok

Szanowni Państwo, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2020 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji zgodnie z załącznikiem nr… czytaj więcej

18 maja 2020

Wzory sprawozdań z realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” dla dyrektorów szkół i organów prowadzących za rok 2019

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących szkoły Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce  Co Robimy/Programy i projekty/Aktywna Tablica/ znajdują się Wzory sprawozdań z realizacji programu Aktywna Tablica za 2019 r. Zgodnie z § 15 pkt 1 oraz §… czytaj więcej

6 maja 2020

Komunikat w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Marszałek województwa świętokrzyskiego  Uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2020 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe… czytaj więcej

24 kwietnia 2020

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2019/2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół w województwie świętokrzyskim Działając na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 października 2015 r.  z Wojewodą Świętokrzyskim Zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3… czytaj więcej

9 kwietnia 2020

Komunikat MEN w sprawie kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja), w zakładce Co robimy/ Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”. Kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds.… czytaj więcej