19 stycznia 2023

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z terenu woj. świętokrzyskiego

Ferie zimowe na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczynają się 30 stycznia 2023 r. i będą trwać do 12 lutego 2023 r. W tym czasie dzieci i młodzież szkolna będą korzystać ze zorganizowanych form wypoczynku. Będą też uczniowie, którzy ferie zimowe spędzą w miejscu zamieszkania, nie zawsze pod opieką osoby dorosłej. Ten czas niesie ze sobą też wiele zagrożeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, zobowiązuję Państwa dyrektorów szkół i placówek oświatowych do przeprowadzenia do dnia 27 stycznia 2023 r. właściwych działań profilaktycznych poświęconych zasadom bezpiecznego zachowania się i wypoczynku w domu, na świeżym powietrzu, ale również w Internecie adekwatnych do wieku dzieci, które uświadomią uczniów, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w okresie trwania ferii zimowych oraz omówią sposoby ich unikania.

Dodatkowo powyższe kwestie proszę poruszyć podczas zebrań z rodzicami, uwrażliwić rodziców na niebezpieczne zachowania dzieci oraz właściwą reakcję wobec zagrożenia.

Jednocześnie informuję, że macie Państwo możliwość nawiązania współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w szczególności z Policją, Strażą Pożarną. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z materiałów z wojewódzkiej konferencji „Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym –  rzeczywistość – ale która?” dostępnych poniżej.

Link do konferencji: Relacja z konferencji Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym. Rzeczywistość – ale która?

W przypadku pytań zachęcam Państwa do kontaktu z Panem Łukaszem Majem starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Kielcach: tel. 41 342 16 43, lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl