27 stycznia 2023

Relacja z konferencji Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym. Rzeczywistość – ale która?

W dniu 17 stycznia 2023 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja Młodzi w świecie realnym czy wirtualnym. Rzeczywistość ale – która?

Tematyka konferencji – adresowana do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców i uczniów szkół województwa świętokrzyskiego – była  podyktowana m.in. wynikami prowadzonego nadzoru pedagogicznego i dostrzeganymi zagrożeniami wynikającymi z uzależnień od Internetu, które stają się powszechnym problemem społecznym.
Celem zainicjowanego przedsięwzięcia było podniesienie świadomości w zakresie możliwych zagrożeń wynikających z korzystania z  zasobów w sieci.
Rangę wydarzenia podkreślała obecność władz parlamentarnych, wojewódzkich, przedstawicieli  środowisk akademickich i służb mundurowych
Pan Krzysztof Słoń Senator Rzeczpospolitej Polski, członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, w swoim wystąpieniu wyraził podziękowanie za podjęcie inicjatywy zorganizowania niezwykle ważnego społecznie przedsięwzięcia. Pan Senator podkreślił, iż mądra i dojrzała edukacja mediów, jest warunkiem przygotowania młodego pokolenia do bezpiecznego poruszania się w świecie wirtualnym.
Pan Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski nawiązał do kontynuacji kampanii #Świętokrzyskie nie hejtuje wskazując na pilną potrzebę zintensyfikowanych działań w celu zdefiniowania problemu czy świat wirtualny jest pomocą czy niebezpieczną alternatywą?
Natomiast Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczącą rolę rodziców w mądrym wspieraniu dzieci i młodzieży w roztropnym korzystaniu z narzędzi i zasobów cyfrowych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały problemy, przyczyny kryzysu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz podejmowane działania medyczne, profilaktyczne, psychoterapeutyczne, prewencyjne wynikające z dotychczasowych doświadczeń, diagnoz, raportów prowadzonych przez lekarzy psychiatrii, psychologów, suicydologów, ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej i Komendy Głównej Policji.

Przyjęty program konferencji ujmował następujące wystąpienia zaproszonych prelegentów:

Spoty informacyjne:
1.Stop cyberprzemocy – film edukacyjny

2.Przemoc w internecie zostawia niewidzialne rany

3.CYBERPRZEMOC SPOT

Przyjęte założenia i tematyka konferencji ujmująca przyczynę zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży jako konsekwencji różnych form agresji elektronicznej oraz odpowiedzialność karna sprawców i pomoc ofiarom znalazła szerokie grono odbiorców, o czym świadczy liczba ponad 500 uczestników.

Ważność poruszanych problemów winna mieć kontynuację w działaniach profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych przez dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów.
A zatem priorytetem wszelkich inicjatyw winno być zwrócenie szczególnej uwagi – podczas organizowanych spotkań z rodzicami, uczniami – na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Konieczne jest przedstawienie dzieciom i młodzieży alternatywy wobec cyfrowej rzeczywistości – pozasieciowych sfer aktywności m.in. sport, harcerstwo, wolontariat, uczestnictwo w kulturze i w życiu społeczności lokalnej.
Tego rodzaju działania nie przyniosą efektów bez autentycznego zaangażowania rodziców.

Medialne echa wydarzenia:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Zagrożenia w wirtualnym świecie
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/23259,Zagrozenia-w-wirtualnym-swiecie.html

TVP3 Kielce
Cyberprzemoc coraz częstsza. Jak radzić sobie z hejtem w Internecie?
https://kielce.tvp.pl/65705787/cyberprzemoc-coraz-czestsza-jak-radzic-sobie-z-hejtem-w-internecie

Radio Kielce
Internet pełen zagrożeń. Jak sobie z nimi radzić?
https://radiokielce.pl/1006679/internet-pelen-zagrozen-jak-sobie-z-nimi-radzic/

https://radiokielce.pl/1006690/punkty-widzenia-czy-uzaleznienie-od-internetu-to-prawdziwy-problem-mlodych-ludzi/

Radio eM Kielce
Rozmawiali o młodzieży w wirtualnej rzeczywistości
https://emkielce.pl/miasto/rozmawiali-o-mlodziezy-w-wirtualnej-rzeczywistosci

W obiektywie: