20 stycznia 2023

19 edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w 19 edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Podstawową tematyką konkursu są wydarzenia związane z najnowszą historią Polski w tym z historią „Solidarności” i szerzej – ruchu związkowego w Polsce i na świecie, Tematyka konkursu dotyka także teoretycznych podstaw działalności związkowej w tym uniwersalnych funkcji związków zawodowych, jako jednego z filarów każdego demokratycznego państwa. Od ucznia biorącego udział w konkursie wymagana będzie też wiedza (w zakresie podstawowym) z obowiązującego prawa pracy w tym zagadnień związanych z BHP, oraz Państwową i Społeczną Inspekcją Pracy, czy też Międzynarodową Organizacją Pracy.

Szkoły składają zgłoszenia (w formie elektronicznej, listowej, bądź telefonicznej) do Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do dnia 24 stycznia 2023 roku.

Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną 3 marca 2023 r. a finał wojewódzki 27 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-12-29, rozmiar: 19 KB
Załączniki 1, 2 do regulaminu
Data: 2022-12-29, rozmiar: 24 KB