5 lutego 2020

Zarządzenie nr 5/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2019/2020

Załączniki