25 czerwca 2020

Bezpieczne wakacje – telefon interwencyjny

Przez całe wakacje na terenie województwa świętokrzyskiego działał będzie telefon interwencyjny

512 172 140

dla uczestników wypoczynku, rodziców i nauczycieli, który daje możliwość zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Kielcach uwag i wniosków, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dni powszednie w godzinach od godziny 7.30 do 15.30.

Natomiast od godziny 15.30 do 7.30 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele całodobowo powiadomienia można zgłaszać na telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Infolinia 987.