20 października 2015

Scenariusze zajęć profilaktycznych nagrodzone Nagrodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

w dniu 5 października 2015 roku odbyło się rozstrzygnięcie „Konkursu na scenariusze zajęć profilaktycznych na temat przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy”. Konkurs został ogłoszony przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i był skierowany do nauczycieli oraz pracowników szkół/placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.

Po dokonaniu analizy zgłoszonych scenariuszy Komisja Konkursowa powołana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 5 października 2015 r. jednogłośnie wyłoniła zwycięzcę konkursu. Została nim Pani Joanna Młynik – nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

Poniżej znajdują się nagrodzone scenariusze. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi i wykorzystania w swojej pracy z młodzieżą.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Film o dopalaczach (do pobrania)