Kategoria: Ocena pracy dyrektora szkoły i nauczyciela

31 października 2022

Pismo Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy   W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki skierowanym do Kuratorów Oświaty dnia 26 października 2022 r., dotyczącym oceny pracy nauczycieli, przypominam, że podstawę prawną dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół stanowią wyłącznie: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762, z […]

25 października 2022

Ocena pracy nauczyciela – nowe przepisy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela I. Podstawa prawna Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – (KN). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822) – (rozp.) II. Informacje ogólne Ocena pracy nauczyciela […]

25 października 2022

Ocena pracy dyrektora szkoły

I. Podstawa prawna Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – (KN). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1822) – (rozp.). II. Informacje ogólne Praca dyrektora, tak jak praca nauczyciela, […]

22 września 2022

Ocena pracy dyrektora szkoły od września 2022 r. – wzory dokumentów

Załączniki Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły Data: 2022-09-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 127 KB Rozporządzenie MEiN w sprawie oceny pracy nauczycieli Data: 2022-09-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 248 KB Arkusz samooceny dyrektora szkoły bez pensum dydaktycznego Data: 2022-09-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 128 KB Arkusz samooceny dyrektora realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze […]