8 stycznia 2024

Planowane przydziały pożyczek ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych w 2024 roku

Planowane przydziały pożyczek ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych w 2024 roku odbywać się będą w następujących terminach:

Lp. Wnioski złożone w miesiącach Termin przydziału
1. Grudzień 2023 r., styczeń 2024 r. do 16.02.2024
2. Luty 2024 r. do 29.03.2024
3. Marzec 2024 r. do 30.04.2024
4. Kwiecień 2024 r. do 31.05.2024
5. Maj 2024 r. do 28.06.2024
6. Czerwiec 2024 r. do 15.07.2024
7. Lipiec, sierpień 2024 r. do 30.09.2024
8. Wrzesień 2024 r. do 31.10.2024
9. Październik 2024 r. do 29.11.2024
10. Listopad 2024 r. do 16.12.2024

Uwaga! Planowane terminy przydziału pożyczek mogą ulec zmianie w zależności od ilości złożonych wniosków oraz posiadanych środków na koncie. O ewentualnych zmianach terminów zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41/342-16-48.

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Zaktualizowany harmonogram przydziału pożyczek na 2024 rok
Data: 2024-01-25, typ pliku: PDF, rozmiar: 74 KB