29 września 2023

Broszura informacyjno-edukacyjna „Demokracja bezpośrednia”

Okładka broszury - Demokracja bezpośrednia

Instytut Demokracji Bezpośredniej przygotował broszurę informacyjno-edukacyjną „Demokracja bezpośrednia”. Broszura w przystępny sposób wyjaśnia zasady budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnych i zaangażowanych postaw społecznych. Autor materiału, prof. Mirosław Matyja, omawia także, co należy rozumieć przez pojęcie demokracji bezpośredniej, jakie są jej podstawowe instrumenty, a także objaśnia tytułowe zagadnienie w odniesieniu do sytuacji w Polsce.

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępnia ww. broszurę do wykorzystania w szkołach np. podczas zajęć dodatkowych. Jest to materiał fakultatywny.

Broszurę można pobrać ze strony:
„Demokracja bezpośrednia” – konferencja prasowa szefa MEiN na temat broszury informacyjno-edukacyjnej