11 października 2018

Oferta pracy

PrzedmiotPedagogiki pozostałe
Termin składania dokumentów2018-10-24
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin24
Opis

Praca dla nauczyciela wspomagającego - praca z uczniem kl.V posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność - Zespół Aspergera - kwalifikacje do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie. Etat dydaktyczny w szkole wynosi 24 godziny. Zatrudnienie - umowa o pracę na podstawie KP.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDMINDA NIZIURSKIEGO W SŁOPCU
MiastoDALESZYCE
Kod pocztowy26 - 021
AdresSŁOPIEC SZLACHECKI 86
Powiatkielecki
Gminaobszar wiejski Daleszyce
Telefon606783819
E-mailwesolosia@op.pl