Kategoria: Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

26 lipca 2021

Decisions of the Świętokrzyski Education Intendent on recognition of foreign school certificates and diplomas

The information about the decisions of the Świętokrzyski Education Intendent on recognition of foreign school certificates or other documents as well as confirming the level of education or the right to further education obtained in a foreign educational system. Załączniki Authorisation letter Data: 2021-07-26, typ pliku: PDF, rozmiar: 88 KB Application for the recognition of […]

26 lipca 2021

Wydawanie decyzji przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą

Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty decyzji w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty Załączniki Obowiązek informacyjny Data: 2021-10-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB Wniosek o uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą RP Data: 2021-10-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 19 KB […]