Kategoria: Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

26 lipca 2021

Decisions of the Świętokrzyski Education Intendent on recognition of foreign school certificates and diplomas

The information about the decisions of the Świętokrzyski Education Intendent on recognition of foreign school certificates or other documents as well as confirming the level of education or the right to further education obtained in a foreign educational system.

(więcej…)

Załączniki

Authorisation letter
Data: 2021-07-26, rozmiar: 88 KB
Declaration
Data: 2021-07-26, rozmiar: 83 KB
26 lipca 2021

Wydawanie decyzji przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą

Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty decyzji w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (więcej…)

Załączniki

Obowiązek informacyjny
Data: 2021-10-11, rozmiar: 17 KB
Oświadczenie w sprawie uznania wykształcenia
Data: 2021-07-26, rozmiar: 75 KB
Upoważnienie w sprawie uznania wykształcenia
Data: 2021-07-26, rozmiar: 66 KB