Kategoria: System Informacji Oświatowej

10 marca 2016

Nowe SIO. Informacja w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o rzekomej roli Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie nowego SIO

Szanowni Państwo Użytkownicy systemu informacji oświatowej, w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach sygnałami dotyczącymi rozpowszechnianych na różnych szkoleniach nieprawdziwych informacjach o rzekomym zleceniu naszemu urzędowi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roli wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie tzw. nowego SIO dla wszystkich użytkowników systemu informacji oświatowej w Polsce… czytaj więcej

12 lutego 2015

Nowe SIO. Nie wolno mylić zajęć „rewalidacyjnych” z zajęciami „rewalidacyjno‐​wychowawczymi”!

Nagminnie popełniany jest błąd mylenia zajęć rewalidacyjnych z zajęciami rewalidacyjno‐​​wychowawczymi. Poniżej wyjaśnienia co to są zajęcia rewalidacyjno‐​​wychowawcze i kiedy wykazujemy te zajęcia w nowym SIO. Niektóre szkoły oraz placówki mogą zobaczyć takie pytanie przy opisie szkoły/​​placówki oświatowej w module „Podmiot”: Czy prowadzi się zajęcia rewalidacyjno‐​​wychowawcze? Pytanie to dotyczy dzieci lub… czytaj więcej

10 lutego 2015

Nowe SIO: Wyjaśnienia dotyczące danych na temat dożywiania uczniów (kafle „Dożywianie” oraz „Wydawanie posiłków”)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowe (Dz.U. 2012 poz. 1547) wskazuje precyzyjnie jakie informacje należy podać w kaflach: „Dożywianie” oraz „Wydawanie posiłków”: Par. 3.… czytaj więcej

20 marca 2013

Modernizacja SIO: Dokument powierzenia stanowiska pracy dyrektora nie jest formą nawiązania stosunku pracy

W związku z mnożącymi się różnymi interpretacjami, jak należy wpisywać do modernizowanego SIO dyrektora szkoły, który ma powierzone stanowisko pracy dyrektora szkoły wyjaśniam, że według informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokumentu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły nie możemy traktować jako formy nawiązania stosunku pracy. Taki tok rozumowania potwierdza również dr… czytaj więcej

7 marca 2013

Modernizacja SIO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na pozyskiwanie danych, zgoda na przechowywanie danych – wyjaśnienia

W związku z mnożącymi się nieprawidłowymi interpretacjami zapisów ustawy o systemie informacji oświatowej uprzejmie informuję, że: Żaden podmiot (szkoła, placówka, jednostka), który jest zobowiązany ustawą o systemie informacji oświatowej do przekazywania danych do bazy danych SIO nie musi zbierać żadnych pisemnych zgód nauczycieli, pełnoletnich uczniów lub rodziców małoletnich uczniów na… czytaj więcej

20 lutego 2013

Modernizacja SIO: Szkoła nie musi zbierać zgód rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów

Uprzejmie informuję, że szkoła przetwarza dane osobowe uczniów (czyli m.in. wprowadza je do bazy danych SIO) na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.). W związku z powyższym szkoła absolutnie nie musi zbierać jakichkolwiek zgód… czytaj więcej

20 lutego 2013

Modernizacja SIO: Nauczyciel nie ma obowiązku wyrażenia zgody na pozyskiwanie danych z bazy danych SIO oraz na przechowywanie danych przez okres dłuższy niż 5 lat

W związku z mnożącymi się pytaniami informuję, że na podstawie art. 60 ust. 1 oraz art. 94 ust. 3 ustawy o systemie informacji oświatowej nauczyciel może wyrazić pisemną zgodę (ale nie musi) na pozyskiwanie o nim informacji z bazy danych SIO, a także – odpowiednio – na przechowywanie w lokalnej… czytaj więcej

16 maja 2012

Modernizacja SIO – opublikowane porozumienie w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody związanych z udzielaniem upoważnień do bazy SIO

W dniu dzisiejszym (15 maja 2012 roku) Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty podpisała porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO). Tym samym Świętokrzyski Kurator Oświaty będzie występował w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących udzielania… czytaj więcej