Kategoria: Programy rządowe

30 sierpnia 2011

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

Szanowni Państwo,  Prezydenci Miast,  Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim  w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. Znak: DZSE-BKO-045-2/2011 Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje że, w dniu 23 sierpnia 2011r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 154/2011 w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku… czytaj więcej

29 sierpnia 2011

Program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach informuje, że w roku szkolnym 2011/2012 będą również uruchomione programy: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. W ramach programu „Owoce w szkole” dzieci szkół podstawowych klas I-III będą mogły otrzymywać bezpłatnie owoce i warzywa oraz soki przez 9 wybranych tygodni w danym okresie,  (dla województwa świętokrzyskiego), tj.: w I semestrze roku… czytaj więcej

19 sierpnia 2011

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że na rachunki Państwa jednostek została przekazana I transza środków (65% złożonego zapotrzebowania). Przeznaczono je na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz… czytaj więcej

29 lipca 2011

Ogłoszenie w sprawie dodatkowego naboru wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”( Dz. U. nr 187, poz.1253) uprzejmie… czytaj więcej

10 czerwca 2011

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 31 lipca br. zaktualizowanych danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w… czytaj więcej

27 maja 2011

Dodatkowy nabór wniosków do programu rządowego „Radosna szkoła” w 2011 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach  publikuje w załączeniu Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie dodatkowego naboru wniosków na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Informujemy, że wzory wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna szkoła” w zakładce „Formularze”.

21 kwietnia 2011

Wyprawka szkolna 2011/2012

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z planami rozpoczęcia realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 29 kwietnia br. danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę… czytaj więcej

17 marca 2011

Radosna Szkoła 2011 – lista organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe

Informuję, że w ramach III edycji rządowego programu „Radosna Szkoła” wsparcie finansowe zostało przyznane wnioskom dotyczącym zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na budowę szkolnych placów zabaw. Listę organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe, zawierają załączniki. Świętokrzyski Kurator OświatyMałgorzata Muzoł

21 stycznia 2011

Komunikat w sprawie informacji dotyczących wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010

Szanowni Państwo Marszałek Województwa,Starostowie Powiatów,Prezydenci Miast, Burmistrzowiei Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2011 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2010.… czytaj więcej

12 stycznia 2011

Komunikat w sprawie programu „Radosna szkoła”

Organy prowadzące szkoły objęte rządowym programem „Radosna szkoła” w 2010 roku W związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Kraka – Dyrektora Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego o nadesłanie danych dotyczących realizacji programu „Radosna szkoła” w 2010 roku, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie wypełnionej tabeli w formie elektronicznej… czytaj więcej

3 stycznia 2011

Komunikat – Program RADOSNA SZKOŁA – sprawozdania za rok 2010 (miejsca zabaw, place zabaw)

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, że są dostępne (w załączeniu) formularze sprawozdań dla dyrektorów szkół, organów prowadzących szkoły z realizacji w roku 2010 Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia… czytaj więcej

3 września 2010

Informacja o sposobie przeprowadzenia kontroli szkolnych placów zabaw

Szanowni Państwo Prezydenci Miast,Burmistrzowie i Wójtowie Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie prosi o zapoznanie się z treścią pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2010 r. znak: DKOW-WOKW-SW-5015-46/10 dotyczącego sposobu przeprowadzania kontroli utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”. O powyższym Proszę poinformować zainteresowanych… czytaj więcej

25 sierpnia 2010

Komunikat w sprawie programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew woj. świętokrzyskim W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września br. ostatecznych danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników. Programem zostali objęci uczniowie rozpoczynający w… czytaj więcej

17 czerwca 2010

Komunikat w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew woj. świętokrzyskim W związku z uruchomieniem środków przeznaczonych na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do 15 lipca br. danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę… czytaj więcej