Kategoria: Programy rządowe

3 września 2010

Informacja o sposobie przeprowadzenia kontroli szkolnych placów zabaw

Szanowni Państwo Prezydenci Miast,Burmistrzowie i Wójtowie Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie prosi o zapoznanie się z treścią pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2010 r. znak: DKOW-WOKW-SW-5015–46/10 dotyczącego sposobu przeprowadzania kontroli utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”. O powyższym Proszę poinformować zainteresowanych… czytaj więcej

25 sierpnia 2010

Komunikat w sprawie programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew woj. świętokrzyskim W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września br. ostatecznych danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników. Programem zostali objęci uczniowie rozpoczynający w… czytaj więcej

17 czerwca 2010

Komunikat w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew woj. świętokrzyskim W związku z uruchomieniem środków przeznaczonych na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do 15 lipca br. danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę… czytaj więcej

25 maja 2010

Amortyzacja upadku – komunikat dotyczący programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo, istotnym aspektem utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw jest zgodność z zasadami bezpieczeństwa oraz z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I‑III szkół… czytaj więcej

20 kwietnia 2010

Dofinansowanie zakupu podręczników – Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiewojewództwa świętokrzyskiego Respektując postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27) oraz realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, Rząd postanowił w 2010 r. realizować program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników. W roku 2010 programem będą… czytaj więcej

7 stycznia 2010

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowieoraz inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowew województwie świętokrzyskim  Kuratorium Oświaty w Kielcach przedkłada w załączeniu poniżej wzór sprawozdania (dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego) z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I‑III… czytaj więcej

21 grudnia 2009

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew województwie świętokrzyskim Analiza porównawcza danych z I półrocza 2008 i 2009 dokonana przez MEN wskazuje, że nie zawsze jest wykorzystywana przez uczniów możliwość otrzymania pomocy oferowanej przez program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie prosi o podanie przyczyn… czytaj więcej

16 grudnia 2009

Wydłużony termin składania sprawozdań w programie „Radosna szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 10 grudnia 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 216/​​2009 zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I‑III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Na… czytaj więcej

27 listopada 2009

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 112/​2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych…

8 lipca 2009

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – korekta przyznanych dotacji

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DE-II-EB-332–25A/RC-11/2009 z dnia 1 lipca 2009 r., Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało korekty przyznanych środków finansowych dla wszystkich województw na realizację trzeciej edycji Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” i obecnie wysokość kwoty, która… czytaj więcej

5 czerwca 2009

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła: uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników [Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz.… czytaj więcej

15 kwietnia 2009

Informacja o możliwości korzystania z dofinansowania w ramach Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w roku 2009

Minister Edukacji Narodowej informuje organy prowadzące szkoły i placówki o możliwości skorzystania z dofinansowania działań w ramach Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w 2009 roku. Zasady udziału w programie są określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 156/​​2007 z dnia 5 września 2007 roku oraz w Rozporządzeniu Rady… czytaj więcej

5 stycznia 2009

Sprawozdanie z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2008

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2009 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych… czytaj więcej