Kategoria: Darmowe podręczniki

20 czerwca 2016

Pilne! Ankieta on-​line o niewykorzystywanych adaptacjach podręczników do klasy pierwszej „Nasz elementarz” i do klasy drugiej „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego W związku z uruchomieniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji systemu „Kiermasz podręczników” umożliwiającego przekazywanie pomiędzy szkołami podstawowymi adaptacji podręczników „Nasz elementarz” oraz „Nasza szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Kielcach prosi o niezwłoczne wypełnienie poniższej ankiety on-​​line dotyczącej liczby niewykorzystywanych w… czytaj więcej

17 marca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2016, poz. 339) Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 1 wersja edytowalna Załącznik nr 2 wersja edytowalna Załącznik nr 3 wersja edytowalna Załącznik nr… czytaj więcej

26 września 2015

Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i/​lub słabowidzących

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek województwa świętokrzyskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE-WSPE.262.5.2015.AP z dnia 15 września 2015 r. dotyczącym dodatkowego dofinansowania w roku szkolnym 2015/​​2016 zakupu i/​​lub wydruku podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów słabowidzących informuję, że zapewniono możliwość uzyskania dotacji… czytaj więcej

1 września 2015

Darmowe podręczniki – pytania i odpowiedzi

Który wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje podręczniki dostosowane do wymogu wieloletniego użytkowania? Decydując się na wybór podręczników na rok szkolny 2015/​​2016 do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nauczyciele powinni korzystać z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do… czytaj więcej

29 sierpnia 2015

Poznaj świat Zgrzyciaków! E‑podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej

Profesor Zgrzyt oraz Julka, Kuba, Anima, Figo i Eron to bohaterowie e‑podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Zapraszamy wszystkich do świata Zgrzyciaków, gdzie poznacie bohaterów, którzy będą towarzyszyć uczniom w nauce przez cały rok szkolny. Bohaterowie e‑podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej – Julka i Kuba, Anima, Figo i Eron będą każdego dnia walczyć… czytaj więcej

11 września 2014

Komunikat MEN w sprawie zabierania podręczników „Nasz elementarz” do domu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w związku z docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacjami, z których wynika, że niektóre szkoły – w obawie o utratę lub zniszczenie „Naszego elementarza” – udostępniają podręcznik uczniom klas I tylko na terenie szkoły, informujemy, że kuratoria dysponują wystarczającą rezerwą książek. Nie ma więc przeszkód,… czytaj więcej

8 września 2014

Ważne! Rodzicu pierwszoklasisty, to musisz wiedzieć! Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych!

W związku z wieloma pytaniami, a także sygnałami docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypominamy: Dyrektor lub nauczyciel NIE MAJĄ PRAWA żądać od rodziców pierwszoklasistów zakupu/​​dopłaty do materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych do zajęć obowiązkowych (tablice multimedialne, karty pracy, ćwiczenia). Gdy nauczyciel prosi, abyśmy kupili dzieciom (pierwszoklasistom) dodatkowe ćwiczenia/​​materiały edukacyjne, a także… czytaj więcej

29 sierpnia 2014

List MEN do dyrektorów szkół w sprawie wypożyczania i ewidencjonowania podreczników w bibliotece

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych, nawiązując do pytań w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej, przekazujemy informacje, które mogą być dla Państwa pomocne. Art. 22aj ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu… czytaj więcej