Kategoria: Darmowe podręczniki

20 czerwca 2016

Pilne! Ankieta on-line o niewykorzystywanych adaptacjach podręczników do klasy pierwszej „Nasz elementarz” i do klasy drugiej „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego W związku z uruchomieniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji systemu „Kiermasz podręczników” umożliwiającego przekazywanie pomiędzy szkołami podstawowymi adaptacji podręczników „Nasz elementarz” oraz „Nasza szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Kielcach prosi o niezwłoczne wypełnienie poniższej ankiety on-line dotyczącej liczby niewykorzystywanych w… czytaj więcej

17 marca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2016, poz. 339) Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 1 wersja edytowalna Załącznik nr 2 wersja edytowalna Załącznik nr 3 wersja edytowalna Załącznik nr… czytaj więcej

26 września 2015

Dofinansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i/lub słabowidzących

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek województwa świętokrzyskiego W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DZSE-WSPE.262.5.2015.AP z dnia 15 września 2015 r. dotyczącym dodatkowego dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016 zakupu i/lub wydruku podręczników i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz dla uczniów słabowidzących informuję, że zapewniono możliwość uzyskania dotacji… czytaj więcej

1 września 2015

Darmowe podręczniki – pytania i odpowiedzi

Który wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje podręczniki dostosowane do wymogu wieloletniego użytkowania? Decydując się na wybór podręczników na rok szkolny 2015/2016 do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nauczyciele powinni korzystać z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do… czytaj więcej

29 sierpnia 2015

Poznaj świat Zgrzyciaków! E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej

Profesor Zgrzyt oraz Julka, Kuba, Anima, Figo i Eron to bohaterowie e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej. Zapraszamy wszystkich do świata Zgrzyciaków, gdzie poznacie bohaterów, którzy będą towarzyszyć uczniom w nauce przez cały rok szkolny. Bohaterowie e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej – Julka i Kuba, Anima, Figo i Eron będą każdego dnia walczyć… czytaj więcej

11 września 2014

Komunikat MEN w sprawie zabierania podręczników „Nasz elementarz” do domu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, w związku z docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacjami, z których wynika, że niektóre szkoły – w obawie o utratę lub zniszczenie „Naszego elementarza” – udostępniają podręcznik uczniom klas I tylko na terenie szkoły, informujemy, że kuratoria dysponują wystarczającą rezerwą książek. Nie ma więc przeszkód,… czytaj więcej

8 września 2014

Ważne! Rodzicu pierwszoklasisty, to musisz wiedzieć! Bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów ćwiczeniowych!

W związku z wieloma pytaniami, a także sygnałami docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypominamy: Dyrektor lub nauczyciel NIE MAJĄ PRAWA żądać od rodziców pierwszoklasistów zakupu/dopłaty do materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych do zajęć obowiązkowych (tablice multimedialne, karty pracy, ćwiczenia). Gdy nauczyciel prosi, abyśmy kupili dzieciom (pierwszoklasistom) dodatkowe ćwiczenia/materiały edukacyjne, a także… czytaj więcej

29 sierpnia 2014

List MEN do dyrektorów szkół w sprawie wypożyczania i ewidencjonowania podreczników w bibliotece

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych, nawiązując do pytań w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej, przekazujemy informacje, które mogą być dla Państwa pomocne. Art. 22aj ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu… czytaj więcej