Kategoria: Darmowe podręczniki

30 maja 2018

Komunikat MEN w sprawie podręczników do klasy III szkoły podstawowej z serii „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,  przypominam, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  Dotyczy to podręczników z serii „Nasza szkoła” dedykowanych dla uczniów klasy… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Komunikat MEN w sprawie obowiązku przekazywania podręczników ministerialnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w związku z dodatkową dystrybucją brakujących podręczników do klasy 3, których zapotrzebowanie wynikało z ankiety, w czerwcu br. powstała lista dystrybucyjna. Lista dystrybucyjna jest zamknięta i Poczta Polska rozwiezie do końca sierpnia podręczniki wyłącznie do szkół, które są na liście dystrybucyjnej.  Pozostałe szkoły, brakujące pojedyncze podręczniki… czytaj więcej

24 czerwca 2017

Możliwość składania zamówień głównych na komplet części pierwszej adaptacji do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że została uruchomiona możliwość składania zamówień głównych na komplet części pierwszej adaptacji do klasy III. Aplikacja będzie otwarta do 30 czerwca 2016 r. do godziny 12.00. Zamówienia na adaptacje podręczników do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, i Ib… czytaj więcej

22 czerwca 2017

Komunikat w sprawie podręczników szkolnych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że podręcznik dla klasy I szkoły podstawowej, zapewniany przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 22ad ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2017 r. nie będzie już podręcznikiem dopuszczonym do użytku szkolnego, ale w dalszym ciągu może służyć… czytaj więcej

28 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie konieczności ogłaszania wolnych podręczników zaadaptowanych w „Kiermaszu podręczników”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego „Kiermasz podręczników” będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” zamieszczonej pod linkiem http://adaptacje.ore.edu.pl.… czytaj więcej

14 marca 2017

Dystrybucja do szkół IV transzy podręczników do klas II i III

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 9 marca 2017 roku rozpocznie się dostarczanie czwartej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Najpóźniej do 14 kwietnia br. do szkół powinny dotrzeć czwarte części podręczników dla klasy III (podręcznik do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) oraz zamówione dodruki części czwartej dla… czytaj więcej

27 lutego 2017

Do 6 marca! Składanie zamówień na część IV podręczników standardowych na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) od 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) udostępnione zostaną Państwu formularze umożliwiające złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN; przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie… czytaj więcej

10 stycznia 2017

Komunikat w sprawie dystrybucji trzeciej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 11 stycznia 2017 roku rozpocznie się dostarczanie trzeciej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Najpóźniej do 17 lutego br. do szkół powinny dotrzeć trzecie części podręczników dla klasy III (dwa podręczniki do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) oraz zamówione dodruki części trzeciej dla klasy II… czytaj więcej

13 grudnia 2016

UWAGA! Zmiana terminu! Do 22 grudnia! Podręczniki MEN – formularze umożliwiające złożenie zapotrzebowania na część III podręczników na rok szkolny 2016/2017 udostępnione

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) udostępniło Państwu formularze umożliwiające złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN; przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o… czytaj więcej

21 października 2016

Komunikat w sprawie dystrybucji drugiej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 26 października 2016 roku rozpocznie się dostarczanie drugiej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Najpóźniej do 21 listopada br. do szkół powinny dotrzeć drugie części podręczników dla klasy III (podręcznik do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) oraz zamówione dodruki części drugiej… czytaj więcej

10 października 2016

Podręczniki MEN. Do 17 października! Składanie zamówień na część II podręczników standardowych na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) udostępniło formularze umożliwiające złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – Zapotrzebowania na podręcznik standardowy zapewniany przez MEN; przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia –… czytaj więcej

21 września 2016

Podręczniki do klasy 6 szkoły podst. i klasy 3 gimnazjum do przekazania szkołom

Caritas Diecezji Kieleckiej posiada pulę podręczników do klasy 6 szkoły podst. i klasy 3 gimnazjum (lista poniżej). Podręczniki mogą zostać bezpłatnie przekazane do szkół, które powinny je rozdysponować wśród uczniów, szczególnie z uboższych rodzin lub przeznaczyć do świetlicy szkolnej, biblioteki. Podręczniki są nowe, zostały przekazane do Caritas przez grupę wydawnictw ogólnopolskich w ramach akcji… czytaj więcej

3 września 2016

Koszt darmowych podręczników przekazywanych przez MEN szkołom podstawowym w poszczególnych klasach I, II, III

4,34 zł – to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”. 4,21 zł – to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła”. 2,35 zł – to koszt każdej z dziesięciu części podręcznika do klasy III szkoły podstawowej „Nasza… czytaj więcej

23 sierpnia 2016

Uruchomienie zamówień uzupełniających na podręcznik standardowy część pierwsza do kl. II i III

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że w dniu 22.08.2016 została uruchomiona możliwość składnia zamówień uzupełniających na część pierwsza podręcznika do klas II i III. Zamówienie na brakujące elementarze można złożyć po zalogowaniu na https://strefasio.men.gov.pl, po wybraniu zakładki „Podręcznik”, kafelek „Podręcznik standardowy nowy wniosek uzupełniający”.

22 sierpnia 2016

Ważne! 16-29 sierpnia. Dystrybucja podręczników do klasy II i III szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, 16 sierpnia 2016 roku rozpoczął się proces dystrybycji pierwszej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Najpóźniej do 29 sierpnia br. do szkół powinny dotrzeć pierwsze części podręczników dla klasy III (dwa podręczniki do nauczania zintegrowanego i podręcznik do matematyki) oraz zamówione dodruki… czytaj więcej

30 czerwca 2016

PILNE! Do 4 lipca! Możliwość składania zamówień na podręczniki do klasy TRZECIEJ szkoły podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w „Strefie dla zalogowanych” udostępniło 20 czerwca 2016 możliwość złożenia zamówienia na podręcznik standardowy zapewniany przez MEN na rok szkolny 2016/2017: do klasy III szkoły podstawowej część I. Część 1 podręcznika składa się z 3 książek (edukacja… czytaj więcej

23 czerwca 2016

Darmowe podręczniki – zasady płatności za uszkodzenia, zniszczenia lub przypadki niezwrócenia podręczników

Szanowni Dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjów, Szanowni Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina Państwu zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN oraz za podręczniki pochodzące z dotacji celowej. 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców… czytaj więcej

21 czerwca 2016

Do 24 czerwca! Możliwość składania zamówień uzupełniających na podręczniki ZAADAPTOWANE

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło możliwość składania przez szkoły – za pośrednictwem „Strefy dla Zalogowanych” – zamówień uzupełniających na adaptacje podręczników dla klas drugich oraz klas trzecich z przeznaczeniem dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Możliwość składania zamówień na adaptacje dostępna jest: do dnia… czytaj więcej