Kategoria: Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli

30 listopada 2023

Terminarz składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. Ordery, odznaczenia państwowe: 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 5 stycznia 2024 1) wniosek o nadanie orderu-odznaczenia – dwa egzemplarze. 2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz. Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line Medale za […]

30 listopada 2023

Informacje o trybie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743, ze zm.); Rozporządzenie […]

29 listopada 2022

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załączniki Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie Data: 2024-02-06, typ pliku: DOCX, rozmiar: 65 KB Obowiązek informacyjny – nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Data: 2023-09-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 101 KB Oświadczenie nauczyciela do odznaczenia resortowego Data: 2021-04-26, typ pliku: DOCX, rozmiar: 13 KB Oświadczenie nauczyciela do nagród MEiN i […]

18 czerwca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. poz. 1078) wprowadzone zostały zmiany. Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020 r. Tekst obowiązujących rozporządzeń: Rozporządzenie […]