Kategoria: Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli

19 lutego 2021

Komunikat dotyczący możliwości parkowania samochodów w dniu 22 lutego 2021

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2021 r. uczestnicy uroczystości wręczenia odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli, będą mogli zaparkować samochody pod budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sąsiedztwie głównego wejścia (wjazd za barierkę po informacji o celu wjazdu).

13 stycznia 2021

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych w Kuratorium Oświaty w Kielcach danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, z którym […]

13 listopada 2020

Terminarz składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. Ordery, odznaczenia państwowe: 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 21 grudnia 2020 wniosek o nadanie orderu-odznaczenia – dwa egzemplarze zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line Medale za Długoletnią Służbę: 1) Medal Złoty za […]

18 czerwca 2020

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załączniki Oświadczenie nauczyciela do odznaczenia resortowego Data: 2021-04-26, rozmiar: 13 KB Oświadczenie nauczyciela do nagród MEiN i ŚKO Data: 2021-04-26, rozmiar: 13 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2021-04-22, rozmiar: 28 KB wzór zapytania o udzielenie informacji o […]

18 czerwca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. poz. 1078) wprowadzone zostały zmiany. Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020 r. Tekst obowiązujących rozporządzeń: Rozporządzenie […]

8 maja 2020

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2020 r.

Szanowni Państwo Marszałek województwa świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2020 r. we wskazanych niżej terminach oczekujemy na wnioski kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: – do […]