Kategoria: Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli

8 maja 2019

Komunikat w sprawie nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok 2019

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2019 r. we wskazanych niżej terminach oczekujemy na wnioski kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej… czytaj więcej

10 stycznia 2019

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załączniki Oświadczenie nauczyciela do odznaczenia resortowego Data: 2019-​​01-​​10, rozmiar: 13 KB Oświadczenie nauczyciela do nagród MEN i ŚKO Data: 2019-​​01-​​10, rozmiar: 13 KB wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia Data: 2017-​​01-​​25, rozmiar: 93 KB wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie Data: 2017-​​01-​​25, rozmiar: 78 KB wzór wniosku o… czytaj więcej

13 listopada 2018

Podstawy prawne oraz informacje na temat wypełniania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 400 ze zm.); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr… czytaj więcej

13 listopada 2018

Terminarz składania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku 2018/​2019

Lp. Odznaczenie /​​ nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 21 grudnia 2018 1) wniosek o nadanie orderu-​​odznaczenia – dwa egzemplarze 2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez formularz on-​​line 1) Medal Złoty… czytaj więcej

25 maja 2018

Klauzula Informacyjna dla klientów Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/​​Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester… czytaj więcej