Kategoria: Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli

29 listopada 2022

Terminarz składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. Ordery, odznaczenia państwowe: 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 5 stycznia 2023 r.  Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia – dwa egzemplarze zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line. Medale za Długoletnią Służbę: 1) Medal Złoty […]

29 listopada 2022

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załączniki Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie Data: 2022-11-29, rozmiar: 65 KB Oświadczenie nauczyciela do odznaczenia resortowego Data: 2021-04-26, rozmiar: 13 KB Oświadczenie nauczyciela do nagród MEiN i ŚKO Data: 2021-04-26, rozmiar: 13 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i […]

29 listopada 2022

Informacje o trybie składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743, ze zm.); Ustawa […]

13 stycznia 2021

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych w Kuratorium Oświaty w Kielcach danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, z którym […]

18 czerwca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. poz. 1078) wprowadzone zostały zmiany. Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020 r. Tekst obowiązujących rozporządzeń: Rozporządzenie […]