Kategoria: Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli

18 czerwca 2020

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załączniki Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 26 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 28 KB wzór… czytaj więcej

18 czerwca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. poz. 1078) wprowadzone zostały zmiany. Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020… czytaj więcej

8 maja 2020

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2020 r.

Szanowni Państwo Marszałek województwa świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2020 r. we wskazanych niżej terminach oczekujemy na wnioski kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,… czytaj więcej

21 listopada 2019

Terminarz składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. Ordery, odznaczenia państwowe: 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 20 grudnia 2019 r.  1) wniosek o nadanie orderu- odznaczenia – dwa egzemplarze 2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez… czytaj więcej

21 listopada 2019

Podstawy prawne oraz informacje na temat wypełniania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 25 ze zm.); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr… czytaj więcej

25 maja 2018

Klauzula Informacyjna dla klientów Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester… czytaj więcej