Kategoria: Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli

15 maja 2018

Komunikat w sprawie nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok 2018

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie, Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2018 r. we wskazanych niżej terminach oczekujemy na wnioski kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej… czytaj więcej

15 listopada 2017

Terminarz składania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku 2017/​2018

Lp. Odznaczenie/​​nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. Order, odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi 22 grudnia 2017 wniosek o nadanie orderu/​​odznaczenia – dwa egzemplarze zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz rejestracja wniosków poprzez formularz on‐​​line Medale za Długoletnią Służbę: Medal Złoty… czytaj więcej

15 listopada 2017

Podstawy prawne oraz informacje na temat wypełniania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 475 ze zm.); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr… czytaj więcej

5 stycznia 2017

Klauzule informacyjne dla nauczycieli nominowanych do odznaczeń państwowych oraz nagród

Załączniki Klauzula informacyjna dla osób, których dotyczy procedura występowania z wnioskiem o nadanie Medalu KEN Data: 2017‐​​01‐​​05, rozmiar: 297 KB Klauzula informacyjna dla osób, których dotyczy procedura występowania z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej lub ŚKO Data: 2017‐​​01‐​​05, rozmiar: 230 KB Klauzula informacyjna dla osób, których dotyczy inicjatywa wystąpienia… czytaj więcej

14 listopada 2016

Druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia

Załączniki wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia Data: 2017‐​​01‐​​25, rozmiar: 93 KB wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie Data: 2017‐​​01‐​​25, rozmiar: 78 KB wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę Data: 2017‐​​01‐​​25, rozmiar: 93 KB wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Data: 2017‐​​01‐​​25, rozmiar: 34… czytaj więcej