Kategoria: Likwidacja, przekształcenie, przekazanie publicznych szkół oraz placówek

17 stycznia 2022

Likwidacja i przekształcenie publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa prawna: Art. 89 ust. 1-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Zasady ogólne, wynikające z przepisów prawa: Proces likwidacji szkoły/placówki rozpoczyna się od podjęcia przez organ prowadzący (właściwą jednostkę samorządu terytorialnego) uchwały o zamiarze likwidacji szkoły/placówki (tzw. uchwały intencyjnej). Szkoła publiczna może […]