Kategoria: Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

15 marca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Organizacje właściwych wojewódzkich struktur związkowych Uprzejmie informuję, że upływa 4-letni okres trwania kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, w związku z tym Wojewoda Świętokrzyski zobowiązany jest w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela […]

30 stycznia 2023

Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego  w art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą […]

27 stycznia 2023

Zarządzenie nr 9.2023 w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz w toku postępowania wyjaśniającego

Załączniki Zarządzenie nr 9.2023 w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Data: 2023-01-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 62 KB

18 października 2022

Nabór na kandydatów na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki w kadencji 2022-2026

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki, na podstawie art. 78 ust.3 pkt.2 lit.a i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się do […]

7 października 2022

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim/Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim/Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim Przewodnicząca- starszy wizytator Ewa Pietraszek ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; 41 342 18 20 Zastępcy przewodniczącego: Małgorzata Skrzypczak- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach Andrzej Jakubiec- starszy wizytator […]

18 stycznia 2017

Zgłoszenie zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Organy prowadzące szkoły, W myśl zapisów art.85z ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2017 r. dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły zobowiązane są do niezwłocznego przesłania informacji o zawieszeniu nauczyciela lub dyrektora […]