Kategoria: Innowacje pedagogiczne

14 listopada 2019

Zaproszenie do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Wydział Innowacji i Rozwoju zaprasza do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych. Obecne przepisy prawa oświatowego traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. Dlatego też, jesteśmy świadomi tego, jak dużo […]

2 września 2016

Pilotaż programowania – informacja MEN dotycząca składania dokumentacji.

Zgłoszenie do pilotażu – dokumentacja. W związku z licznymi zapytaniami ze strony szkół dotyczącymi możliwości wzięcia udziału w pilotażu, informujemy, że termin przesłania kompletu dokumentacji do właściwych kuratorów upływa 15 września 2016 r. Do końca sierpnia należało zgłosić chęć wzięcia udziału w pilotażu, bez konieczności przesłania kompletu dokumentacji. Szkoły, które tego jeszcze nie zrobiły a […]

29 lutego 2012

Komunikat dotyczący nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2011 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506). W związku z powyższym § 4 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia […]