Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

12 stycznia 2015

Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku – zgodnie… czytaj więcej

8 stycznia 2015

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji na wychowanie przedszkolne

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom w 2014 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania… czytaj więcej

19 grudnia 2014

Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2014

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonym druku i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia… czytaj więcej

26 listopada 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o przygotowanie propozycji podziału na poszczególne województwa środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2015 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie… czytaj więcej

16 października 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego jeszcze w roku bieżącym zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota środków otrzymanych na realizację zadania w 2014 roku… czytaj więcej