Kategoria: Awans zawodowy

4 marca 2019

Komunikat w sprawie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Organizacji i  Rozwoju Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku. Informacja powinna zawierać następujące dane: Liczbę nauczycieli, którzy planują złożenie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień… czytaj więcej

1 lutego 2019

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

W dniu 31 stycznia 2019 roku w sali nr 10 w budynku B Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dla 57 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Aktu wręczenia dokonała Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz… czytaj więcej

18 stycznia 2019

Awans zawodowy nauczycieli – nauczyciel dyplomowany

Panie, Panowie Marszałek województwa, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek, Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystości wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z terenu województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej

10 października 2018

Komunikat dotyczący awansu zawodowego nauczycieli.

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że osoby które nie były na uroczystym wręczaniu aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dokumentu do siedziby Kuratorium Oświaty w Kielcach w godzinach urzędowania tj. 7.30–15.30. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki –… czytaj więcej

25 września 2018

Zmiana terminu wręczenia aktów awansu nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo Pragniemy poinformować, że nastąpiła zmiana terminu wręczenia aktów awansu nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli z powiatów: ostrowieckiego, staszowskiego, sandomierskiego, starachowickiego, opatowskiego z dnia 3 października 2018 r na dzień 8 października 2018 r., godz. 13.00 w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2.… czytaj więcej

21 września 2018

Awans zawodowy nauczycieli – harmonogram uroczystości

Panie, Panowie Marszałek województwa, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystościach wręczenia nauczycielom aktów awansu nauczyciela dyplomowanego, którzy w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. uzyskali akceptację komisji kwalifikacyjnej.… czytaj więcej

29 maja 2018

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie do dnia 30 czerwca br. w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C: Kielce, al.… czytaj więcej

30 kwietnia 2018

Ankieta on‐​line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie art. 51 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz. 59) zwracam się z prośbą o udział w badaniu potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego i wypełnienie… czytaj więcej

15 stycznia 2018

Zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.… czytaj więcej

29 września 2017

Harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Marszałek województwa, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Poniżej przedstawiam harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.… czytaj więcej

26 września 2017

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie do dnia 31 października br. w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.… czytaj więcej

23 maja 2017

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.… czytaj więcej

11 maja 2017

Ankieta on‐​line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie art. 31 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz 1943 z póź. zm.) zwracam się z prośbą o udział w badaniu potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia… czytaj więcej

31 stycznia 2017

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

W dniu 30 stycznia 2017 roku w sali „Okrąglak” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IX Wieków Kielc 3 odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dla 73 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Aktu wręczenia dokonał Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

23 stycznia 2017

Zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku ( poniedziałek )  o godz. 10.00 w Sali nr 12 budynku… czytaj więcej

21 grudnia 2016

Klauzula informacyjna (art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych)

Administratorem danych osobowych zebranych w toku postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz związanych z nadzorem nad postępowaniami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach z siedzibą, al. IX Wieków Kielc 3 , 25–516 Kielce. Zebrane dane będą przetworzone wyłącznie w celu wypełnienia przez Świętokrzyskiego… czytaj więcej

2 grudnia 2016

Harmonogram  uroczystości wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2016/​2017

Szanowni Państwo Starostowie, Przedstawiciele organów prowadzących i Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z woj. świętokrzyskiego, które odbędą się: 8 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. St.… czytaj więcej

18 października 2016

Harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Marszałek województwa, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Przedstawiam harmonogram uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa. 20 października 2016 r. godz. 12.30, Aula B1 Wydziału Matematyczno‐​​Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, ul. Świętokrzyska 15… czytaj więcej

28 września 2016

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego z całego województwa świętokrzyskiego przyjmowana będzie tylko w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30. Adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C 25–516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Kuratorium Oświaty w Kielcach – II… czytaj więcej