Kategoria: Akredytacje kuratora

3 marca 2021

Informacja w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego uzyskanej na podstawie art. 68 b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu do 31 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. art. 6 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy […]

3 marca 2021

Akredytacja form kształcenia ustawicznego

Kuratorium Oświaty w Kielcach w załączniku publikuje wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację przyznaną przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podstawie art.118, ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.910, ze zm.). Załączniki Wykaz akredytowanych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego na podstawie art.118 Prawo Oświatowe Data: 2021-03-03, […]

22 grudnia 2020

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1067,45 zł. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/oplata-za-akredytacje-form-pozaszkolnych-w-2021-r

17 kwietnia 2020

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 […]

10 kwietnia 2020

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – art. 118 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 88 i art. 103 (Dz. U. z […]

20 maja 2019

Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996), organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli są obowiązani uzyskać wstępną akredytację. Wstępną akredytację może otrzymać nowo tworzona placówka, która: prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, tj.: jej statut jest zgodny z przepisami prawa, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki […]

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 536/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 536/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 535/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 535/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

19 listopada 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Od dnia 7 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029). Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., […]

9 stycznia 2016

Zarządzenie nr 38/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia

Do pobrania: Zarządzenie Nr 38/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji. (27.01.2016 – 0,27MB)

8 stycznia 2016

Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – informacje szczegółowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wprowadza możliwość ubiegania się o akredytację. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewniania jakości procesu kształcenia i jego efektów. Placówka wchodząc na ścieżkę akredytacji, jednocześnie wkracza na drogę podnoszenia jakości. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. O akredytację mogą ubiegać się publiczne […]

21 listopada 2006

Wykaz placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247) zamieszczamy: Załączniki Wykaz akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego na dzień 31 maja 2019 Data: 2019-05-31, rozmiar: 85 KB