Kategoria: Akredytacje kuratora

20 grudnia 2017

Zarządzenie nr 613/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki Zarządzenie nr 613 2017 Data: 2017-12-20, rozmiar: 3 MB

27 grudnia 2016

Zarządzenie nr 580/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonaleni

Do pobrania: Zarządzenie nr 580/2016 (27.12.2016 – 0,77MB)

9 stycznia 2016

Zarządzenie nr 38/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia

Do pobrania: Zarządzenie Nr 38/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji. (27.01.2016 – 0,27MB)

8 stycznia 2016

Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – informacje szczegółowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wprowadza możliwość ubiegania się o akredytację. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewniania jakości procesu kształcenia i jego efektów. Placówka wchodząc na ścieżkę akredytacji, jednocześnie wkracza na drogę podnoszenia jakości. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. O… czytaj więcej

8 września 2014

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2248) zamieszczamy: Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych 27-200 Starachowice, ul. Krywki 18, tel. (41)… czytaj więcej

21 listopada 2006

Wykaz placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247) zamieszczamy: Wykaz placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego, które uzyskały akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty