Kategoria: Akredytacje kuratora

28 grudnia 2022

Opłata za akredytację form pozaszkolnych w 2023 r.

Wysokość opłaty w 2023 r. wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Załączniki Informacja o wysokości opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej Data: 2022-12-28, rozmiar: 119 KB

22 grudnia 2021

Opłata za akredytację form pozaszkolnych w 2022 r.

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) podaje się do publicznej wiadomości, że wysokość opłaty wnoszonej w 2022 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1102,68 zł.

3 marca 2021

Informacja w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego uzyskanej na podstawie art. 68 b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu do 31 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.)

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. art. 6 ww. ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy […]

3 marca 2021

Akredytacja form kształcenia ustawicznego

Kuratorium Oświaty w Kielcach w załączniku publikuje wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację przyznaną przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podstawie art.118, ustęp 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.910, ze zm.). Załączniki Wykaz akredytowanych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego na podstawie art.118 Prawo Oświatowe Data: 2021-03-03, […]

22 grudnia 2020

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1067,45 zł. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/oplata-za-akredytacje-form-pozaszkolnych-w-2021-r

17 kwietnia 2020

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 […]

10 kwietnia 2020

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – art. 118 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 88 i art. 103 (Dz. U. z […]

20 maja 2019

Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996), organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli są obowiązani uzyskać wstępną akredytację. Wstępną akredytację może otrzymać nowo tworzona placówka, która: prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, tj.: jej statut jest zgodny z przepisami prawa, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki […]

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 536/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 536/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 535/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 535/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

19 listopada 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Od dnia 7 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029). Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., […]