Kategoria: Akredytacje kuratora

22 grudnia 2020

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1067,45 zł. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja/oplata-za-akredytacje-formy-pozaszkolnej-w-2021-roku2

22 grudnia 2020

Zarządzenie nr 426.2020 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki Zarządzenie nr 426.2020 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji Data: 2020-12-22, rozmiar: 83 KB

2 stycznia 2020

Zarządzenie nr 414.2019 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki Zarządzenie nr 414.2019 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji Data: 2020-01-02, rozmiar: 58 KB

31 grudnia 2019

Zarządzenie nr 414/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki Zarządzenie nr 414.2019 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2020 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji Data: 2020-01-02, rozmiar: 58 KB

20 maja 2019

Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996), organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia nauczycieli są obowiązani uzyskać wstępną akredytację. Wstępną akredytację może otrzymać nowo tworzona placówka, która: prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa, tj.: jej statut jest zgodny z przepisami prawa, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę,… czytaj więcej

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 536/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 536/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

28 grudnia 2018

Zarządzenie nr 535/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

Do pobrania: Zarządzenie nr 535/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o przyznanie akredytacji

19 listopada 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Od dnia 7 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029). Placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed… czytaj więcej

20 grudnia 2017

Zarządzenie nr 613/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki Zarządzenie nr 613 2017 Data: 2017-12-20, rozmiar: 3 MB

27 grudnia 2016

Zarządzenie nr 580/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonaleni

Do pobrania: Zarządzenie nr 580/2016 (27.12.2016 – 0,77MB)

9 stycznia 2016

Zarządzenie nr 38/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia

Do pobrania: Zarządzenie Nr 38/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2016 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji. (27.01.2016 – 0,27MB)

8 stycznia 2016

Akredytacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – informacje szczegółowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wprowadza możliwość ubiegania się o akredytację. Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewniania jakości procesu kształcenia i jego efektów. Placówka wchodząc na ścieżkę akredytacji, jednocześnie wkracza na drogę podnoszenia jakości. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. O… czytaj więcej

21 listopada 2006

Wykaz placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247) zamieszczamy: Załączniki Wykaz akredytowanych placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego na dzień 31 maja 2019 Data:… czytaj więcej