Kategoria: Zarządzenia kuratora

12 kwietnia 2024

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z roku 2024. Część pierwsza

Akty prawne

Załączniki Zarządzenie nr 27.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi naruszeń prawa w Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2024-04-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 76 KB Zarządzenie nr 26.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Data: 2024-04-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 80 KB Zarządzenie nr 25.2024 zmieniające zarządzenie w sprawie […]

22 grudnia 2023

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z roku 2023. Część piąta

Akty prawne

Załączniki Zarządzenie nr 415.2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 130 000 zł obowiązującego w Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2023-12-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 176 KB Zarządzenie nr 414.2023 w sprawie wysokości opłaty obowiązującej w 2024 wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji lub wstępnej akredytacji Data: […]

28 listopada 2023

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z roku 2023. Część czwarta

Akty prawne

Załączniki Zarządzenie nr 396.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-11-28, typ pliku: PDF, rozmiar: 72 KB Zarządzenie nr 397.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-11-28, typ pliku: PDF, rozmiar: 71 KB Zarządzenie nr […]

20 lipca 2023

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z roku 2023. Część trzecia

Akty prawne

Załączniki Zarządzenie nr 300.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-07-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 69 KB Zarządzenie nr 299.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-07-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 70 KB Zarządzenie nr […]

12 lipca 2023

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z roku 2023. Część druga

Akty prawne

Załączniki Zarządzenie nr 200.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-07-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 70 KB Zarządzenie nr 199.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-07-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 70 KB Zarządzenie nr […]

7 lipca 2023

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z roku 2023. Część pierwsza

Akty prawne

Załączniki Zarządzenie nr 100.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-07-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 72 KB Zarządzenie nr 99.2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2023-07-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 71 KB Zarządzenie nr […]

22 grudnia 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 6

Załączniki Zarządzenie nr 519.2022 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia ofert osób niezakwalifikowanych Data: 2023-01-03, typ pliku: PDF, rozmiar: 61 KB Zarządzenie nr 517.2022 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2023 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji lub wstępnej akredytacji Data: 2022-12-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 39 KB Zarządzenie nr […]

23 listopada 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 5

Załączniki Zarządzenie nr 500.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-11-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 41 KB Zarządzenie nr 499.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-11-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 40 KB Zarządzenie nr […]

22 sierpnia 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 4

Załączniki Zarządzenie nr 400.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-08-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 38 KB Zarządzenie nr 399.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-08-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 40 KB Zarządzenie nr […]

21 lipca 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 3

Załączniki Zarządzenie nr 282.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 66 KB Zarządzenie nr 281.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 64 KB Zarządzenie nr […]

14 lipca 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 2

Załączniki Zarządzenie nr 200.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-14, typ pliku: PDF, rozmiar: 58 KB Zarządzenie nr 199.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-14, typ pliku: PDF, rozmiar: 54 KB Zarządzenie nr […]

6 lipca 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 1

Załączniki Zarządzenie nr 1.2022 w sprawie wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach dla uczestników PPK Data: 2022-07-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 19 KB Zarządzenie nr 8.2022 w sprawie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Kuratorium Oświaty w Kielcach w 2022 roku Data: 2022-07-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 19 KB […]

17 grudnia 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty część druga (rok 2021)

Załączniki Zarządzenie nr 181.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2022-02-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 424 KB Zarządzenie nr 176.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych Data: 2022-01-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 357 KB Zarządzenie nr 183.2021 w sprawie […]

23 lipca 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty część pierwsza (rok 2021)

Załączniki Zarządzenie nr 113.2021 w sprawie powołania komisji do spraw wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 roku” Data: 2021-07-23, typ pliku: PDF, rozmiar: 54 KB Zarządzenie nr 112.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na […]

3 lutego 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część siódma

Załączniki Zarządzenie nr 427.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2020/2021 Data: 2021-02-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 162 KB Zarządzenie nr 426.2020 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji Data: 2020-12-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 83 […]

10 grudnia 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część szósta

  Załączniki Zarządzenie nr 420.2020 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2020-12-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 38 KB Zarządzenie nr 419.2020 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2020-12-10, typ pliku: PDF, rozmiar: 40 KB Zarządzenie […]

31 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część piąta

– Załączniki Zarządzenie nr 315.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-24, typ pliku: PDF, rozmiar: 50 KB Zarządzenie nr 314.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-24, typ pliku: PDF, rozmiar: 51 KB Zarządzenie nr 313.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-24, typ pliku: […]

21 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część czwarta

Załączniki Zarządzenie nr 255.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 48 KB Zarządzenie nr 254.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 253.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, typ pliku: PDF, […]

16 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część trzecia

Załączniki Zarządzenie nr 150.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, typ pliku: PDF, rozmiar: 63 KB Zarządzenie nr 149.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, typ pliku: PDF, rozmiar: 62 KB Zarządzenie nr 148.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, typ pliku: PDF, […]

13 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część druga

Załączniki Zarządzenie nr 131.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 65 KB Zarządzenie nr 130.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, typ pliku: PDF, rozmiar: 62 KB Zarządzenie nr 129.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, typ pliku: PDF, […]