Kategoria: Zarządzenia kuratora

27 stycznia 2023

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2023) – część 1

Załączniki Zarządzenie nr 9.2023 w sprawie ustalenia wzoru rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym wezwanym w toku postępowania przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Data: 2023-01-27, rozmiar: 62 KB Zarządzenie nr 8.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych oraz Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, w roku szkolnym […]

22 grudnia 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 6

Załączniki Zarządzenie nr 519.2022 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia ofert osób niezakwalifikowanych Data: 2023-01-03, rozmiar: 61 KB Zarządzenie nr 517.2022 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2023 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji lub wstępnej akredytacji Data: 2022-12-22, rozmiar: 39 KB Zarządzenie nr 516.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia […]

23 listopada 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 5

Załączniki Zarządzenie nr 500.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-11-23, rozmiar: 41 KB Zarządzenie nr 499.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-11-23, rozmiar: 40 KB Zarządzenie nr 498.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej […]

22 sierpnia 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 4

Załączniki Zarządzenie nr 400.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-08-22, rozmiar: 38 KB Zarządzenie nr 399.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-08-22, rozmiar: 40 KB Zarządzenie nr 398.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej […]

21 lipca 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 3

Załączniki Zarządzenie nr 282.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-22, rozmiar: 66 KB Zarządzenie nr 281.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-22, rozmiar: 64 KB Zarządzenie nr 280.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej […]

14 lipca 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 2

Załączniki Zarządzenie nr 200.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-14, rozmiar: 58 KB Zarządzenie nr 199.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2022-07-14, rozmiar: 54 KB Zarządzenie nr 198.2022 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej […]

6 lipca 2022

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2022) – część 1

Załączniki Zarządzenie nr 1.2022 w sprawie wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach dla uczestników PPK Data: 2022-07-12, rozmiar: 19 KB Zarządzenie nr 8.2022 w sprawie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Kuratorium Oświaty w Kielcach w 2022 roku Data: 2022-07-12, rozmiar: 19 KB Zarządzenie nr 17.2022 w sprawie zmiany […]

17 grudnia 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty część druga (rok 2021)

Załączniki Zarządzenie nr 181.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2022-02-21, rozmiar: 424 KB Zarządzenie nr 176.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe ze scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych Data: 2022-01-13, rozmiar: 357 KB Zarządzenie nr 183.2021 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia ofert osób […]

23 lipca 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty część pierwsza (rok 2021)

Załączniki Zarządzenie nr 113.2021 w sprawie powołania komisji do spraw wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 roku” Data: 2021-07-23, rozmiar: 54 KB Zarządzenie nr 112.2021 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego […]

3 lutego 2021

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część siódma

Załączniki Zarządzenie nr 427.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2020/2021 Data: 2021-02-05, rozmiar: 162 KB Zarządzenie nr 426.2020 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2021 r opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji Data: 2020-12-22, rozmiar: 83 KB Zarządzenie nr 423.2020 w sprawie […]

10 grudnia 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część szósta

  Załączniki Zarządzenie nr 420.2020 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2020-12-10, rozmiar: 38 KB Zarządzenie nr 419.2020 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2020-12-10, rozmiar: 40 KB Zarządzenie nr 418.2020 w sprawie powołania komisji […]

31 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część piąta

– Załączniki Zarządzenie nr 315.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-24, rozmiar: 50 KB Zarządzenie nr 314.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-24, rozmiar: 51 KB Zarządzenie nr 313.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-24, rozmiar: 52 KB Zarządzenie nr 312.2020 w sprawie […]

21 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część czwarta

Załączniki Zarządzenie nr 255.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, rozmiar: 48 KB Zarządzenie nr 254.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 253.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-21, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 252.2020 w sprawie powołania […]

16 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część trzecia

Załączniki Zarządzenie nr 150.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, rozmiar: 63 KB Zarządzenie nr 149.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, rozmiar: 62 KB Zarządzenie nr 148.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-08-17, rozmiar: 62 KB Zarządzenie nr 147.2020 w sprawie powołania […]

13 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część druga

Załączniki Zarządzenie nr 131.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, rozmiar: 65 KB Zarządzenie nr 130.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, rozmiar: 62 KB Zarządzenie nr 129.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-16, rozmiar: 63 KB Zarządzenie nr 128.2020 w sprawie powołania […]

9 lipca 2020

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2020) – część pierwsza

Załączniki Zarządzenie nr 42.2020 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Data: 2020-08-27, rozmiar: 53 KB Zarządzenie nr 75.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: 2020-07-13, rozmiar: 66 KB Zarządzenie nr 74.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Data: […]

19 grudnia 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część szósta

Załączniki Zarządzenie nr 360 2019 Data: 2020-01-31, rozmiar: 95 KB Zarządzenie nr 410.2019 Data: 2019-12-19, rozmiar: 258 KB Zarządzenie nr 411.2019 Data: 2019-12-19, rozmiar: 408 KB Zarządzenie nr 406.2019 Data: 2019-12-12, rozmiar: 57 KB Zarządzenie nr 409.2019 Data: 2019-12-05, rozmiar: 47 KB Zarządzenie nr 408.2019 Data: 2019-12-05, rozmiar: 48 KB Zarządzenie nr 405.2019 Data: 2019-12-03, […]

9 sierpnia 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część piąta

Załączniki Zarządzenie nr 338 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 46 KB Zarządzenie nr 337 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 47 KB Zarządzenie nr 336 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 45 KB Zarządzenie nr 335 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 46 KB Zarządzenie nr 334 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 46 KB Zarządzenie nr 333 2019 Data: 2019-08-09, rozmiar: 48 KB […]

31 lipca 2019

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2019) – część czwarta

Załączniki Zarządzenie nr 278 2019 Data: 2019-07-31, rozmiar: 72 KB Zarządzenie nr 277 2019 Data: 2019-07-31, rozmiar: 91 KB Zarządzenie nr 276 2019 Data: 2019-07-31, rozmiar: 74 KB Zarządzenie nr 275 2019 Data: 2019-07-31, rozmiar: 120 KB Zarządzenie nr 274 2019 Data: 2019-07-31, rozmiar: 121 KB Zarządzenie nr 273 2019 Data: 2019-07-31, rozmiar: 112 KB […]