Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

27 kwietnia 2022

Zaproszenie do udziału w komisji w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.” uprzejmie zapraszam […]

21 kwietnia 2022

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.”

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.” wymienionego w komunikacie nr 1 z dnia 23 marca  2022 roku w sprawie wypoczynku dzieci Lp. Nazwa organizacji Kwota 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Vive Kielce […]

25 marca 2022

Zaproszenie do komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.” uprzejmie […]

23 marca 2022

Komunikat w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.”

Załączniki ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Data: 2022-03-23, rozmiar: 60 KB Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu […]

10 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2022 roku”

Załączniki ogłoszenie BZP o wyniku postępowania Data: 2022-04-06, rozmiar: 124 KB Informacja o wynikach postępowania Data: 2022-03-28, rozmiar: 471 KB Informacja z otwarca ofert Data: 2022-03-18, rozmiar: 75 KB informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2022-03-18, rozmiar: 160 KB odpowiedź na pytanie w sprawie treści SWZ Data: 2022-03-14, rozmiar: 152 KB załącznik 6d […]

21 lutego 2022

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2022 roku”

Załączniki ogłoszenie o wyniku postępowania Data: 2022-03-18, rozmiar: 126 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2022-03-01, rozmiar: 163 KB Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2022-03-01, rozmiar: 159 KB Załącznik 6d opis przedmiotu zamówienia Iwonicz opiekun z dzieckiem Data: 2022-02-21, rozmiar: 23 KB Załącznik 6c opis przedmiotu zamówienia Iwonicz emerytowani pracownicy Data: 2022-02-21, […]

29 lipca 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 3 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł) 1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie, 27-600 Sandomierz, Mściów 101 2 300 2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer”, ul. Malachitowa 74, 25-754 Kielce 10 819 3. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2, 25-385 Kielce 15 574 4. Świętokrzyska Akademia […]

2 lipca 2021

Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.”

Załączniki formularz zgłoszeniowy Data: 2021-07-05, rozmiar: 29 KB Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej Data: 2021-07-05, rozmiar: 172 KB Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” Data: 2021-07-02, rozmiar: 104 KB […]

24 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 19 kwietnia  2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł) 1. Świętokrzyska Akademia Sportu ul. Piotrkowska 12/1008 25-510 Kielce 35 894 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 73 600 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 60 249 4. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 124 203 5. Towarzystwo […]

5 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 7 kwietnia 2021 roku

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 7 kwietnia 2021 roku Data: 2021-05-05, rozmiar: 51 KB

19 kwietnia 2021

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021”

Załączniki Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej Data: 2021-04-22, rozmiar: 172 KB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 Data: 2021-04-19, rozmiar: 104 KB Pobierz wszystkie pliki

13 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” uprzejmie […]

12 kwietnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Wczasy profilaktyczno-lecznicze w Łebie”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania KO.III.272.6.2021 Data: 2021-04-29, rozmiar: 448 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2021-04-20, rozmiar: 183 KB informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2021-04-20, rozmiar: 166 KB Załącznik 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia Data: 2021-04-12, rozmiar: 22 KB Załącznik 5 wykaz usług Data: 2021-04-12, rozmiar: 81 KB Załącznik 1 umowa Łeba […]

7 kwietnia 2021

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.”

Załączniki Wzór oferty Data: 2021-04-19, rozmiar: 43 KB Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” Data: 2021-04-07, rozmiar: 104 KB Pobierz wszystkie pliki

23 marca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2021-04-21, rozmiar: 153 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2021-03-31, rozmiar: 76 KB Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2021-03-31, rozmiar: 70 KB Załącznik nr 6E OPZ Polańczyk Data: 2021-03-23, rozmiar: 20 KB Załącznik nr 6D OPZ Kołobrzeg Data: 2021-03-23, rozmiar: 20 KB Załącznik nr 6C OPZ […]

2 marca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku”

Załączniki Ogłoszenie o wyniku postępowania Data: 2021-04-12, rozmiar: 67 KB Informacja o wynikach postępowania KO.III.272.3.2021 Data: 2021-03-25, rozmiar: 92 KB INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Data: 2021-03-10, rozmiar: 72 KB informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2021-03-10, rozmiar: 168 KB Załącznik 1a umowa Łeba Data: 2021-03-02, rozmiar: 31 KB Załącznik 2b formularz ofertowy Iwonicz […]

10 lutego 2021

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek

Załączniki Informacja o odstąpieniu od umowy i zawarciu umowy z innym oferentem Data: 2021-03-03, rozmiar: 149 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup tonerów Data: 2021-02-17, rozmiar: 173 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek Data: 2021-02-10, rozmiar: 251 KB Pobierz wszystkie pliki