Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

29 lipca 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 3 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł) 1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie, 27-600 Sandomierz, Mściów 101 2 300 2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Guliwer”, ul. Malachitowa 74, 25-754 Kielce 10 819 3. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Prosta 109B/2, 25-385 Kielce 15 574 4. Świętokrzyska Akademia […]

2 lipca 2021

Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.”

Załączniki formularz zgłoszeniowy Data: 2021-07-05, rozmiar: 29 KB Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej Data: 2021-07-05, rozmiar: 172 KB Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” Data: 2021-07-02, rozmiar: 104 KB […]

24 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 19 kwietnia  2021 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa organizacji Dotacja otrzymana (w zł) 1. Świętokrzyska Akademia Sportu ul. Piotrkowska 12/1008 25-510 Kielce 35 894 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 73 600 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 60 249 4. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 124 203 5. Towarzystwo […]

5 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 7 kwietnia 2021 roku

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 7 kwietnia 2021 roku Data: 2021-05-05, rozmiar: 51 KB

19 kwietnia 2021

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021”

Załączniki Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej Data: 2021-04-22, rozmiar: 172 KB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 Data: 2021-04-19, rozmiar: 104 KB Pobierz wszystkie pliki

13 kwietnia 2021

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” uprzejmie […]

12 kwietnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Wczasy profilaktyczno-lecznicze w Łebie”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania KO.III.272.6.2021 Data: 2021-04-29, rozmiar: 448 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2021-04-20, rozmiar: 183 KB informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2021-04-20, rozmiar: 166 KB Załącznik 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia Data: 2021-04-12, rozmiar: 22 KB Załącznik 5 wykaz usług Data: 2021-04-12, rozmiar: 81 KB Załącznik 1 umowa Łeba […]

7 kwietnia 2021

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.”

Załączniki Wzór oferty Data: 2021-04-19, rozmiar: 43 KB Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.” Data: 2021-04-07, rozmiar: 104 KB Pobierz wszystkie pliki

23 marca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2021-04-21, rozmiar: 153 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2021-03-31, rozmiar: 76 KB Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2021-03-31, rozmiar: 70 KB Załącznik nr 6E OPZ Polańczyk Data: 2021-03-23, rozmiar: 20 KB Załącznik nr 6C OPZ Zakopane Data: 2021-03-23, rozmiar: 21 KB Załącznik nr 6D OPZ […]

2 marca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu usługi „Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2021 roku”

Załączniki Ogłoszenie o wyniku postępowania Data: 2021-04-12, rozmiar: 67 KB Informacja o wynikach postępowania KO.III.272.3.2021 Data: 2021-03-25, rozmiar: 92 KB INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Data: 2021-03-10, rozmiar: 72 KB informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Data: 2021-03-10, rozmiar: 168 KB Załącznik 1a umowa Łeba Data: 2021-03-02, rozmiar: 31 KB Załącznik 2b formularz ofertowy Iwonicz […]

10 lutego 2021

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek

Załączniki Informacja o odstąpieniu od umowy i zawarciu umowy z innym oferentem Data: 2021-03-03, rozmiar: 149 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup tonerów Data: 2021-02-17, rozmiar: 173 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek Data: 2021-02-10, rozmiar: 251 KB Pobierz wszystkie pliki

31 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w komunikacie nr 4 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w komunikacie nr 4 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2020-07-31, rozmiar: 75 KB

6 lipca 2020

Komunikat nr 4 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Załączniki Komunikat nr 4 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” Data: 2020-07-06, rozmiar: 97 KB

6 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego poza miejscem zamieszkania (dotacja wyliczona ponownie zgodnie z oceną punktową po rezygnacji z podpisania umowy na kwotę 25 285 zł organizatora: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie)

Lp. Nazwa organizacji Dotacja przydzielona z uwzględnieniem posiadanych środków 1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie” – odział Kielce ul. Grochowa 25/5 25-606 Kielce 32 874 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój 14 336 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 74 859 4. Towarzystwo […]

1 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego w ramach półkolonii

Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja (w zł) 1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie  27-600 Sandomierz Mściów 100 3 717 2. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa” 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14 9 875 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik 47 755 4. Świętokrzyska Akademia […]

26 czerwca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświatyz dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego poza miejscem zamieszkania

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświatyz dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego poza miejscem zamieszkania Data: 2020-06-26, rozmiar: 91 KB

5 czerwca 2020

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych, Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatami nr 1 oraz nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” uprzejmie […]