Kategoria: Petycje

15 marca 2019

Petycja w sprawie liczby laureatów konkursu języka niemieckiego

W dniu 08.03.2019 do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpłynęła petycja od Nauczycieli Języka Niemieckiego w sprawie zwiększenia liczby laureatów I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych i zmiany regulaminu konkursów w latach następnych podpisana przez Nauczycieli Języka Niemieckiego i Rodziców. Załączniki Odpowiedź na petycję w sprawie ilości finalistów i laureatów konkursu przedmiotowego z […]

23 lipca 2018

Petycja w sprawie programu „#woszposłem”

Załączniki Odpowiedź na petycję Data: 2018-09-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 156 KB Petycja w sprawie programu „#woszposłem” Data: 2018-07-24, typ pliku: PDF, rozmiar: 0 B Pobierz wszystkie pliki

25 kwietnia 2018

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.) Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje o trybie rozpoznawania petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub […]

18 kwietnia 2018

Petycja w sprawie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Załączniki Odpowiedź na petycję Data: 2018-04-18, typ pliku: PDF, rozmiar: 120 KB Petycja w sprawie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Data: 2017-09-04, typ pliku: PDF, rozmiar: 59 KB Pobierz wszystkie pliki

9 marca 2018

Petycja Rady Rodziców w sprawie przekształcenia SOSW nr 1 w Kielcach

Załączniki Odpowiedź na petycję Rady Rodziców SOSW nr 1 w Kielcach Data: 2018-03-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 117 KB Petycja Rady Rodziców w sprawie przekształcenia SOSW nr 1 w Kielcach Data: 2018-02-05, typ pliku: PDF, rozmiar: 130 KB Pobierz wszystkie pliki