Kategoria: Majątek i sprawozdania finansowe podmiotu

16 sierpnia 2021

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2020

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z […]

16 sierpnia 2021

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z […]

11 maja 2019

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2018

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z […]

8 maja 2019

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2018

Załączniki Zestawienie zmian w funduszu na 31 grudnia 2018 Data: 2019-05-08, rozmiar: 211 KB Rachunek zysków i strat na 31 grudnia 2018 Data: 2019-05-08, rozmiar: 217 KB Informacja dodatkowa na 31 grudnia 2018 Data: 2019-05-08, rozmiar: 261 KB Bilans na 31 grudnia 2018 Data: 2019-05-08, rozmiar: 224 KB Pobierz wszystkie pliki

16 czerwca 2016

Majątek Kuratorium Oświaty w Kielcach na 31 grudnia 2015

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. […]

3 września 2014

Budżet Kuratorium Oświaty w Kielcach w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. […]