Kategoria: Wyniki kontroli zewnętrznych

26 sierpnia 2016

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Kuratorium Oświaty w Kielcach

Do pobrania: Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 września 2013 w sprawie kontroli efektów kształcenia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w latach 2010-2013 (26.08.2016 – 6,31MB) Wystąpienie pokontrolne Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 grudnia 2013 w sprawie kontroli w zakresie „Realizacji przez Kuratora Oświaty doraźnego trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego w […]