Kategoria: Kontakt z urzędem

14 grudnia 2023

Dane teleadresowe

Kuratorium Oświaty w Kielcach adres: al. IX Wieków Kielc 3 budynek C-1 (II piętro) 25-516 Kielce czynne (siedziba główna i wszystkie oddziały zamiejscowe): od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:15 do 15:15 gabinet Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: pokój 231 tel. +48 413 421 634 fax +48 413 448 […]

14 grudnia 2023

Jak wysłać pismo do kuratorium za pomocą systemu e-Doręczeń?

Filmy instruktażowe dla obywatela lub instytucji chcącej przesłać pismo za pomocą systemu e-Doręczeń Zobacz, jak szybko i bezpiecznie zalogować się do skrzynki e-Doręczeń. Sprawdź, w jaki sposób złożyć wniosek o skrzynkę e-Doręczeń dla osoby fizycznej. Aktywacja skrzynki do e-Doręczeń jest bardzo prosta. Sprawdź, jak to zrobić. Zapoznaj się, jak wygląda skrzynka do e-Doręczeń i co […]

24 grudnia 2017

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia […]

14 grudnia 2016

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rejestr skarg i wniosków. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Rejestr delegacji pracowników. Rejestr pracowników odchodzących na emeryturę. Rejestr pieczęci. Książka środków trwałych. Książka inwentarzowa. Książka druków ścisłego zarachowania. Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników. Księga kontroli zewnętrznych. Dzienniki korespondencyjne. Ewidencja aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ewidencja nadzorowanych szkół i placówek. Ewidencja […]

28 maja 2016

Redakcja strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Adres redakcji strony WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach: Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83 adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl strona www oraz BIP: kuratorium.kielce.pl Dane osób redagujących stronę WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach: imię i nazwisko: Robert Błaut wydział: Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji numer telefonu: […]

20 listopada 2012

Stan przyjmowanych i załatwianych spraw

Do czasu wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez stronę BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, stanu przyjmowanych i załatwianych spraw, informacje na ten temat udzielane są telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną (e-mail) przez sekretariat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Dane adresowe sekretariatu: Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. (41) 342-16-34, faks […]

20 listopada 2012

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy załatwia się zgodnie z procedurą określoną w instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie: Przyjęcie i zarejestrowanie korespondencji w rejestrze kancelarii. Dekretowanie pism przez kuratora lub wicekuratora na dyrektorów wydziałów lub innych pracowników. Przekazywanie pism dyrektorom wydziałów lub pracownikom. Naniesienie na piśmie znaku sprawy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Załatwianie spraw – […]