Kategoria: Kontakt z urzędem

7 sierpnia 2021

Dane adresowe Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach adres: al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (II piętro); 25-516 Kielce tel. 41 342 16 34 fax 41 344 88 83 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

16 czerwca 2021

Adresy administracji publicznej

Instytucje oświatowe: Ministerstwo Edukacji i Nauki: mein.gov.pl Centralna Komisja Egzaminacyjna: cke.gov.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www.koweziu.edu.pl Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi: lodz.oke.gov.pl Kuratoria oświaty: województwo dolnośląskie: www.kuratorium.wroclaw.pl województwo kujawsko-pomorskie: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl województwo lubelskie: www.kuratorium.lublin.pl województwo lubuskie: www.ko-gorzow.edu.pl województwo łódzkie: www.kuratorium.lodz.pl województwo małopolskie: www.kuratorium.krakow.pl województwo mazowieckie: www.kuratorium.waw.pl województwo opolskie: www.kuratorium.opole.pl województwo podkarpackie: www.ko.rzeszow.pl województwo podlaskie: www.kuratorium.bialystok.pl […]

24 grudnia 2017

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia […]

19 października 2015

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) oraz wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach

Wzór urzędowego logotypu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (z wizerunkiem orła białego) do pobrania w następujących formatach: EPS (Encapsulated PostScript) SVG (Scalable Vector Graphics) PNG (Portable Network Graphics) AI (Adobe Illustrator Artwork) Wzór logotypu Kuratorium Oświaty w Kielcach do pobrania w następujących formatach: EPS (Encapsulated PostScript) SVG (Scalable Vector Graphics) PNG (Portable Network Graphics) AI (Adobe Illustrator […]