Kategoria: Kierownictwo i pracownicy

20 maja 2023

Dane kontaktowe do pracowników zajmujących się wskazaną tematyką

Spotkanie trzech pracowników. Prezentacja planów.

Akredytacje kuratora oświaty: Ewa Klimczak, starszy wizytator ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl +48 413 421 849 Archiwum: Jolanta Stradowska, specjalista jolanta.stradowska@kuratorium.kielce.pl +48 413 421 631 Awans zawodowy nauczycieli: Rafał Lipka, starszy wizytator rafal.lipka@kuratorium.kielce.pl +48 413 421 627 Magdalena Kurkowska, starszy wizytator magdalena.kurkowska@kuratorium.kielce.pl +48 413 421 849 Doradztwo metodyczne: Małgorzata Połeć, starszy wizytator malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl +48 413 953 062 Bożena Kropisz, […]

20 maja 2023

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach – telefon, e-mail, numer pokoju

Spotkanie robocze czterech pracowników przy jednym stole

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Piotr Łojek, Świętokrzyski Kurator Oświaty: Kielce, budynek C-1, II piętro, pokój: 230 kurator@kuratorium.kielce.pl +48 413 421 634 IODO Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Lesiak, Inspektor Ochrony Danych: Kielce, budynek A, pokój: 335 agnieszka.lesiak@kuratorium.kielce.pl +48 413 421 753 KO.I Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii: Beata Niziołek, dyrektor wydziału: Kielce, budynek C-1, II piętro, […]

31 maja 2016

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach

Mężczyzna rysujący schemat organizacji

Pracą Kuratorium kieruje Świętokrzyski Kurator Oświaty przy pomocy Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz kierowników komórek organizacyjnych. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty: kieruje i koordynuje pracą oraz sprawuje nadzór merytoryczny i służbowy nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi; ponosi przed kuratorem służbową odpowiedzialność za realizację zadań przydzielonych komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład kierowanego przez niego pionu; współdziała ze Świętokrzyskim Kuratorem […]