Kategoria: Adresy szkół i placówek

6 maja 2021

Zawody w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe województwa świętokrzyskiego wg Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych

Wykaz szkół kształcących w konkretnym zawodzie można wygenerować na stronie: https://rspo.gov.pl/ W tym celu należy: Kliknąć przycisk „Wyszukiwarka zaawansowana”. W sekcji „Zawody” wybrać interesujące nas zawody. Ewentualnie w sekcji „Położenie szkół lub placówek” można wskazać konkretny obszar terytorialny, który ma być brany pod uwagę, np. województwo świętokrzyskie. Kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyniki można pobrać po kliknięciu […]

12 marca 2018

Adresy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (łącznie z adresem e-mail)

Aby pobrać najnowszy wykaz szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w formacie CSV (do wczytania w dowolnej aplikacji typu arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) należy: Kliknąć poniższy link „Generowanie wykazu szkół i placówek województwa świętokrzyskiego”. Na nowo otwartej stronie z listą wyników należy kliknąć link „Pobierz plik CSV z wynikami”. Generowanie […]

27 listopada 2013

Placówki kształcenia specjalnego w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Placówki kształcenia specjalnego w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Szkoły specjalne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Szkoły specjalne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Placówki oświatowo-wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Placówki oświatowo-wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Szkolne schroniska młodzieżowe w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

27 listopada 2013

Bursy szkolne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Bursy szkolne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

26 listopada 2013

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Generowanie wykazu: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO