Kategoria: Dostępność

13 września 2021

Koordynator do spraw dostępności

W celu zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach w Kuratorium Oświaty w Kielcach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.), funkcję koordynatora do spraw dostępności pełni: Pan Kamil Mochocki – specjalista w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dane […]

31 marca 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Załączniki Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – układ liniowy Data: 2021-03-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 62 KB Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – układ tabelaryczny Data: 2021-03-31, typ pliku: PDF, rozmiar: 106 KB Pobierz wszystkie pliki

17 marca 2021

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. Data publikacji strony internetowej: 20 listopada 2002 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2 […]

14 września 2018

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem: fax (41) 344–88-83 e‐mail: kurator@kuratorium.kielce.pl Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z […]

14 września 2018

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Kuratorium Oświaty w Kielcach mogą skorzystać z wejścia do budynku „C”  od strony  al. IX Wieków Kielc 3. Na parkingu Urzędu są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd o niskim stopniu nachylenia umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. […]