Kategoria: Bezpłatne szkolenia organizowane przez zewnętrzne organizacje

31 lipca 2018

Seminarium „Aktywna Tablica z eTwinning”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na dwudniowe seminarium szkoleniowo-​​kontaktowe pt.: „Aktywna tablica z eTwinning”. Wydarzenie odbędzie się 21–22 sierpnia br. w Janowie Podlaskim na Zamku Biskupim (ul. Zamkowa 1). Seminarium jest skierowane do nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych poziomów edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning oraz rozwinąć… czytaj więcej

20 czerwca 2018

Spotkania „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w „Inspiratoriach pomysłowej szkoły”, podczas których będą przeprowadzone wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne, atrakcyjne zajęcia w terenie z przewodnikami turystycznymi i ciekawe wieczory edukacyjno-​​integracyjne  dotyczące zagadnień związanych z projektem „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego… czytaj więcej

18 czerwca 2018

Bezpłatny program Microsoft Innovative Educator Expert

Firma Microsoft zaprasza do udziału w bezpłatnym programie Microsoft Innovative Educator Expert, czyli społeczności innowacyjnych edukatorów Microsoft, na przyszły rok szkolny 2018/​​2019. Jest to ciekawa propozycja dla szkół i nauczycieli. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia trwają do 15 lipca 2018 r. Program MIE Expert to program, w którym uczestniczą edukatorzy z całego świata… czytaj więcej

18 czerwca 2018

Bezpłatne dwudniowe warsztaty z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również… czytaj więcej

8 czerwca 2018

Warsztaty artystyczne dla młodzieży „Młodzi pamiętają!”

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza uczniów szkól ponadpodstawowych do udziału w warsztatach artystycznych „Młodzi pamiętają”. Bezpłatne warsztaty prowadzone będą przez znanych kieleckich artystów: Warsztaty teatralne poprowadzi Mirosław Biliński, aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego Terminy: 26–28 czerwca od godz. 15-​​tej i 3 lipca od godz. 10-​​tej. Warsztaty fotograficzne poprowadzi fotografik Antoni… czytaj więcej

22 maja 2018

Warsztaty ORE „Stosunki polsko-​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350 rocznica zawarcia rozejmu z Rosją w Andruszowie i jego skutki dla Ukrainy i Polski”

Zespół Edukacji Historycznej ORE zaprasza na szkolenie/​​warsztaty na temat „Stosunki polsko-​​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych – 350 rocznica zawarcia rozejmu z Rosją w Andruszowie i jego skutki dla Ukrainy i Polski”. Szkolenie odbędzie się w dniach od 23–26 maja 2018 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77. Warsztaty skierowane… czytaj więcej

15 maja 2018

Bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej w Grazu (Austria)

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa również koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 03–04.10.2018 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018; 23–24.10.2018 Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów,… czytaj więcej

9 maja 2018

Zaproszenie na szkolenie „W polskiej szkole” – wsparcie szkół w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Panie, Panowie Nauczyciele konsultanci Doradcy metodyczni Nauczyciele języka polskiego i języków obcych Specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza w dniach 11–12.05.2018 r. na szkolenie wsparcie szkół w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Szczegółowe informacje dostępne tutaj: https://​szkolenia​.ore​.edu​.pl/​R​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​S​z​k​o​l​e​n​i​e​/​3​790 Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu. Świętokrzyski Kurator Oświaty… czytaj więcej

10 kwietnia 2018

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego. Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r.… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w dniach 7 – 18 maja 2018 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika medycznego. Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

6. Szkolenie instruktorsko-​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, organizują w dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. kolejne – 6. Szkolenie instruktorsko-​​metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania… czytaj więcej

6 kwietnia 2018

Szkolenie ORE „Stosunki polsko-​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja Wisła”

Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości ORE zaprasza na szkolenie „Stosunki polsko-​​ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła” w dniach od 23 do 25 kwietnia 2018. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77. Szczegółowe informacje: https://​szkolenia​.ore​.edu​.pl/​R​e​j​e​s​t​r​a​c​j​a​S​z​k​o​l​e​n​i​e​/​3​777

3 kwietnia 2018

Edukacja w miejscach pamięci w Polsce i w Niemczech Lublin/​Majdanek

Państwowe Muzeum na Majdanku ma zaszczyt zaprosić nauczycieli języka niemieckiego na seminarium poświęcone współpracy polsko-​​niemieckiej w zakresie historycznym, merytorycznym i edukacyjnym. Seminarium odbędzie się w dniach 22 – 25 maja 2018 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20–325 Lublin. Udział w seminarium jest bezpłatny. Noclegi,… czytaj więcej

7 marca 2018

Letnie stypendia dla nauczycieli języka francuskiego na Uniwersytecie w Louvain-​la-​Neuve w Belgii (edycja 2018)

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli języka francuskiego na międzynarodowe szkolenie doskonalące w okresie wakacyjnym na Uniwersytecie w Louvain-​​la-​​Neuve w Belgii, którego organizatorem jest Przedstawicielstwo Walonia-​​Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie. Celem szkolenia jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE. Nabór prowadzony jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji… czytaj więcej

5 marca 2018

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Akademia wspomagania”

MDDP Akademia Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Akademia wspomagania”, realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014–2020. Przedsięwzięcie jest adresowane do: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-​​pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, trenerów współpracujących z tymi instytucjami.… czytaj więcej