Kategoria: Regionalny Punkt Informacyjny – Erasmus+

30 sierpnia 2021

IV (ostatni) nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

We wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie ostatni już planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór formularzy zgłoszeniowych. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. […]

28 lipca 2021

Europejskie Forum Młodych Liderów

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza młodych liderów i liderki (w wieku od 18 do 30 lat) z dobrą znajomością języka angielskiego, aktywnych w obszarach edukacji, biznesu lub życia społecznego do rejestracji na Europejskie Forum Młodych Liderów. Młodzi aktywiści i młode aktywistki z Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Federacji Rosyjskiej […]

1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. Program Erasmus+ w województwie świętokrzyskim. Akredytacja w programie Erasmus+

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie świętokrzyskim oraz akredytacji w programie Erasmus+. W czasie spotkania […]

1 czerwca 2021

Spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programu eTwinning – podsumowanie

W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. realizacji programu eTwinning w województwie świętokrzyskim. Działanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE działający w Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W wideokonferencji wzięło udział 41 osób. W czasie spotkania zostały omówione […]

28 maja 2021

EUROPEANA – Dziedzictwo kulturowe na wyciągnięcie ręki!

Europeana, będąca Przyjacielem eTwinning, dąży do zapewnienia sektorowi dziedzictwa kulturowego narzędzi wspierających jego cyfrową transformację. Jako członek Sieci Przyjaciół, EUROPEANA gromadzi wiedzę ekspercką i tworzy wspierające transformację cyfrową narzędzia. Europeana oferuje darmowy dostęp wszystkim osobom zainteresowanym i zafascynowanym dziedzictwem kulturowym. Nieustannie powiększający się katalog internetowy obejmuje obecnie ponad 50 milionów dzieł z 3500 zaangażowanych w […]

25 maja 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. „eTwinning w świętokrzyskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt. realizacji programu eTwinning w województwie świętokrzyskim. W czasie spotkania zostaną omówione praktyczne aspekty […]

21 maja 2021

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny POWER foto pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  #POWER foto pod hasłem: „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”. Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących […]

27 kwietnia 2021

Warsztaty Erasmus+: Akcja 2, sektor Edukacja szkolna

6 maja 2021 roku (w godz. 14.00–17.30) na platformie Zoom odbędzie się szkolenie dla nowych wnioskodawców Erasmus+, Akcja 2 sektor Edukacja szkolna – przedstawicieli szkół, przedszkoli i innych instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych instytucji, […]

15 kwietnia 2021

Konkurs EDUinspiracje 2021

Konkurs EDUinspiracje w 2021 roku odbywa się po hasłem „Twój sukces inspiracją dla innych!”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, Europejski Korpus […]

15 kwietnia 2021

Wniosek w Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych w nowym programie Erasmus+ na lata 2021-2027

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na webinarium dotyczące konkursu wniosków w nowym programie Erasmus+ na lata 2021-2027 w Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych – Mobilność dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych. Webinarium odbędzie się 20 kwietnia (wtorek) w godz. 10.00-13.30 na platformie ClickMeeting. Informacje szczegółowe oraz program webinarium można znaleźć na stronie wydarzenia.

15 kwietnia 2021

„Twój sukces inspiracją dla innych”. Konkurs EDUinspirator 2021

EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Działania tych osób powinny wyróżniać się wysoką jakością oraz realizowane programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji powinny mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. EDUinspiratorem może zatem zostać osoba, która dzięki projektowi rozpoczęła swoją przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinęła się oraz pozytywnie […]

12 kwietnia 2021

Odznaki „Szkoła eTwinning 2021/2022”.

eTwinning przedstawił listę nagrodzonych szkół za rok szkolny 2021-2022. Po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym 2935 szkołom z różnych państw przyznano odznaki „Szkoła eTwinning 2021/2022”. Wśród wyróżnionych znalazło się 55 szkół z Polski, w tym jedna z Kielc. Do grona najlepszych dołączyło I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i […]

30 marca 2021

Erasmus+: ponad 28 miliardów euro na wsparcie mobilności i edukacji dla wszystkich w Unii Europejskiej i poza nią

Komisja Europejska w dniu 25 marca 2021 r. przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Nowy, odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla […]

18 marca 2021

Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2021r. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Zapraszamy do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny. Podczas wydarzenia nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw edukacyjnych zarządzanych Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Załączniki Program – Ogólnopolski Dzień Infromacyjny FRSE Data: 2021-03-18, rozmiar: 292 KB

12 marca 2021

Narzędzia w doradztwie zawodowym – nowy cykl webinarów Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na cykl webinariów, których celem jest przegląd narzędzi wykorzystywanych w doradztwie zawodowym. Poza wprowadzeniem teoretycznym będzie także okazja do podzielenia się refleksją i doświadczeniem – więc będziemy uczyć się razem i od siebie. Zapraszamy do rejestracji. NARZĘDZIA PRACY Z CELEM Jeśli chcesz poznać narzędzia przydatne do ustalania celu procesu doradczego […]

12 marca 2021

Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój – nabór wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie […]

12 marca 2021

V Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jako partner wydarzenia,  zaprasza do udziału w piątej edycji najdłużej organizowanej, cyklicznej konferencji dotyczącej esportu i branż pokrewnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczne OKSE odbędzie się 18 marca od 9:50 do 15:00 w trybie hybrydowym. Uczestnictwo jest możliwe online za pośrednictwem platform Twitch (kanał Esports Association) i LiveWebinar, a ostatni panel dyskusyjny transmitowany będzie […]

9 marca 2021

Spotkanie on-line Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. świętokrzyskiego wolontariatu

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie online nt.:

26 lutego 2021

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami – podsumowanie

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli ze świętokrzyskich szkół nt. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami. W wideokonferencji wzięło udział 51 osób. Szkolenie poprowadziła Pani Monika Łukomska-Bekiel, (Sztuka Relacji, Dyrektorka szkół i przedszkoli Montessori, coach, trenerka myślenia krytycznego, edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie). W czasie webinarium poruszono tematykę […]