Kategoria: Najczęściej zadawane pytania – Reforma edukacji

14 kwietnia 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 6

Jaką podstawę prawną należy umieścić w uchwałach dotyczących likwidacji, zakładania szkół lub tworzenia zespołów w roku 2017 Wszelkie czynności dotyczące likwidacji lub przekształcenia szkoły w dniu 31 sierpnia 2017 r. (z wyjątkiem wydania przez kuratora oświaty opinii dot. zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły) oraz łączenia szkół w zespół przed dniem… czytaj więcej

10 marca 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 5

Czy jeżeli chodzi o wydawanie zgody przez dyrektora na drugie zatrudnienie nauczyciela – to czy umowa zlecenie (najczęstsza forma zatrudnienia w szkole prywatnej) też jest podstawą do zgłoszenia zatrudnienia przez nauczyciela? Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie od dnia 1… czytaj więcej

7 marca 2017

Reforma edukacji – Rozwiązania dla nauczycieli, które będą miały zastosowanie w okresie przejściowym

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, które zostały zmodyfikowane i wprowadzone do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe: Instytucja przeniesienia nauczyciela do innej szkoły lub w tej samej szkole na inne stanowisko. Uzupełnianie etatu nauczyciela. Stan nieczynny. Ograniczenie zatrudnienia.… czytaj więcej

7 marca 2017

Dyrektorzy w okresie przejściowym w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Dyrektor wygaszanego samodzielnego gimnazjum – zajmuje stanowisko do końca okresu na jaki mu je powierzono – jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. (a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. – do dnia 31 sierpnia 2020 r.).… czytaj więcej

7 marca 2017

Reforma edukacji – czynności kadrowe dyrektora szkoły

Nauczyciele gimnazjów oraz szkół, do których włączane są gimnazja bądź które powstały z przekształcenia gimnazjum, dla których znajdzie się zatrudnienie z początkiem kolejnego roku szkolnego w szkole, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum (art. 236 i art. 239 ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo oświatowe) … czytaj więcej

1 marca 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 3

Szkoły działające w schroniskach dla nieletnich i aresztach śledczych,  miasto na prawach powiatu chce ująć w swojej sieci.  Z informacji uzyskanych przez urzędników przygotowujących uchwałę wynika, iż nie rozpoczęto jeszcze  przekształceń w tych szkołach. Czy  je należy ująć w uchwale, o której mowa w art. 206 ust. 1  ustawy z… czytaj więcej

15 lutego 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 2

Czy w myśl art. 118 szkoła musi stworzyć z tej samej liczby klas VI taką samą liczbę klas VII kiedy przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową? Czy np. można połączyć dwie klasy VI i będzie to jedna klasa VII? W myśl art. 118 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe… czytaj więcej

7 lutego 2017

Odpowiedzi MEN na najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy edukacji – część 1

Czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zachowują ważność? Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.: na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie… czytaj więcej

7 lutego 2017

Odpowiedzi na pytania kierowane do MEN w sprawie m.in. zmian w oświacie dotyczące m.in. nauczycieli, finansowania, wsparcia szkół, nauczania, przekształcania szkół, tworzenia oddziałów zamiejscowych szkół lub filii.

Załączniki Odpowiedz na opinie uwagi i pytania dot. reformy oświaty Data: 2017-02-07, rozmiar: 11 MB