Kategoria: Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy

23 stycznia 2017

Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy

W województwie świętokrzyskim działa powołany zarządzeniem  Nr 6/​2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie świętokrzyskim, w składzie:

Tomasz Pleban – koordynator ds. wdrażania reformy oświaty; Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji;

Beata Niziołek – koordynator ds. wdrażania podstaw programowych; starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii;

Urszula Bielejec-​Omietańska, koordynator ds. przekazu informacji na temat reformy – wizytator Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji.

Zdzisława Wielguszewska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii;

Renata Jędrzejewska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii;

Urszula Wojsław Kozłowska – starszy wizytator Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji.

Dorota Klocek – Radca Prawny.

Andrzej Mącznik – Radca Prawny.

Infolinia Kuratorium Oświaty w Kielcach: 413–421-268e – mail: reformaedukacji@​kuratorium.​kielce.​pl

 

Materiały informacyjne wspomagające samorządy lokalne w kolejnych etapach wdrażania reformy zamieszczane są na bieżąco na stronach: www​.reformaedukacji​.men​.gov​.pl orazhttp://​kuratorium​.kielce​.pl/​p​l​/​r​e​f​o​r​m​a​-​e​d​u​k​a​c​j​i​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​-​r​e​f​o​r​m​a​-​e​d​u​k​a​c​ji/

 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji w województwie świętokrzyskim