Kategoria: Programy rządowe

30 października 2015

Termin 20 listopada dla szkół! Komunikat w sprawie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły lub biblioteki pedagogiczne Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że dnia 23 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu… czytaj więcej

21 października 2015

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek, Organy prowadzące szkoły oraz placówki w województwie świętokrzyskim W związku z pismem p. Urszuli Augustyn Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach znak: DKOW-WWPB.512.3.2015.TSG z dnia 14 października 2015 r. skierowanym do Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w… czytaj więcej

26 sierpnia 2015

Komunikat w sprawie danych w programie pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 15 września br. zweryfikowanych danych w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Pomocą w formie dofinansowania zakupu… czytaj więcej

21 sierpnia 2015

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Państwo Dyrektorzy szkół Przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, już w sierpniu br. rusza Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”. Województwo świętokrzyskie na wsparcie tych działań otrzymało 127 848 zł. W ramach… czytaj więcej

21 lipca 2015

Kwestionariusz dotyczący realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” – edycja 2014 r w zakresie szkolnych placów zabaw

Organy prowadzące szkoły objęte rządowym programem „Radosna szkoła” w 2014 roku Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadesłanie danych dotyczących realizacji programu „Radosna szkoła” w 2014 roku wyłącznie w zakresie budowy lub modernizacji szkolnych placów zabaw. Jednocześnie proszę o zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI, a następnie o dokładne wypełnienie kwestionariusza.… czytaj więcej

16 lipca 2015

Przesiewowe badania słuchu

Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, organy prowadzące szkoły podstawowe z terenu województwa świętokrzyskiego   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych na terenie gmin wiejskich.   Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci… czytaj więcej

30 czerwca 2015

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń – czerwiec w 2015 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2015 r. Informację należy… czytaj więcej

23 czerwca 2015

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 29 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Pomocą w formie… czytaj więcej

17 czerwca 2015

MEN informuje: „Wyprawka szkolna – nie ma mowy o mniejszych pieniądzach!”

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie tnie pieniędzy na wyprawkę szkolną. Pojawiające się na ten temat informacje medialne są nieprawdziwe. Na program „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie zakupu podręczników) w 2015 r. od początku przewidywano 51 mln zł. Nigdy nie planowano kwoty o 20 mln zł wyższej. Podkreślamy, że każdy uprawniony do skorzystania z… czytaj więcej

11 czerwca 2015

Termin 24 czerwca! Program „Książki naszych marzeń” – informacja dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, Projekt rządowego programu „Książki naszych marzeń” zaplanowany jest w porządku najbliższych, wtorkowych (26 maja) obrad Rady Ministrów. Harmonogram realizacji programu został zaprojektowany tak, aby zapewnić dyrektorom szkół wystarczająco dużo czasu na złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku.… czytaj więcej

20 maja 2015

Komunikat w sprawie danych dotyczących programu „Radosna Szkoła”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie i inne organy prowadzące szkoły w woj. świętokrzyskim W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2015 r. znak DJE-WOKO.4023.47.2015.BS dotyczącego zakończenia realizacji rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach… czytaj więcej

13 lutego 2015

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych, m. in. w zakresie wykorzystania w roku 2014 środków przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego… czytaj więcej

6 lutego 2015

Pilne! Termin 10 lutego! Dane o dożywianiu uczniów ze środków pomocy społecznej

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie województwa świętokrzyskiego W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DKOW.WOKO.514.1.2015.AAS z dnia 4 lutego 2015 roku zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat organizowania dożywienia uczniów ze środków pomocy społecznej w organach prowadzących szkołę. Informacja powinna zawierać dane… czytaj więcej

16 grudnia 2014

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2014 rok

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” , zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji w zakresie rozliczenia zadania. W związku z powyższym do niniejszego pisma dołączono dwie tabele, w których należy dokonać zestawienia… czytaj więcej

1 grudnia 2014

Raport NIK w sprawie programu rządowego „Wyprawka szkolna” w latach 2012-2013

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że Najwyższa Izba Kontroli dokonała weryfikacji programu rządowego „Wyprawka szkolna” w latach 2012–2013. Efektem kontroli jest raport pozwalający ocenić jego realizację, znajdujący się na stronie www.nik.gov.pl. Wykonanie programu i wykorzystanie dotacji było w ocenie NIK mało… czytaj więcej

18 listopada 2014

Komunikat w sprawie nieprawidłowości dotyczących wypłat refundacji kosztów zakupu podręczników dla uczniów w zakresie rozliczeń zakupu ćwiczeń, repetytoriów, słowników itp. w programie „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim W nawiązaniu do pisma Pana Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” informuję, że pojawiły się nieprawidłowości dotyczące wypłat refundacji kosztów zakupu… czytaj więcej

17 lipca 2014

Informacja dotycząca VI edycji rządowego programu ,,Radosna szkoła”- dodatkowy nabór maj 2014 r.

Szanowni Państwo Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc… czytaj więcej