Kategoria: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

18 lutego 2020

Konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

Załączniki Konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach Data: 2020-​​02-​​18, rozmiar: 51 KB

13 czerwca 2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Szczegółowe informacje: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​s​p​r​a​w​i​e​d​l​i​w​o​s​c​/​o​g​l​o​s​z​e​n​i​e​–​o​–​w​o​l​n​y​m​–​s​t​a​n​o​w​i​s​k​u​–​d​y​r​e​k​t​o​r​a​–​z​a​k​l​a​d​u​–​p​o​p​r​a​w​c​z​e​g​o​–​i​–​s​c​h​r​o​n​i​s​k​a​–​d​l​a​–​n​i​e​l​e​t​n​i​c​h​–​w​–​s​w​i​d​n​icy

12 czerwca 2019

Konkursy na stanowiska dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej oraz Poradni Psychologiczno-​Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej

Załączniki Konkursy na stanowiska dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej oraz Poradni Psychologiczno-​​Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej Data: 2019-​​06-​​12, rozmiar: 114 KB

29 maja 2019

Konkurs na stanowiska w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska: nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I; nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I; nauczyciela fizyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I; nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I; nauczyciela informatyki w szkole… czytaj więcej