Kategoria: Doradztwo metodyczne

24 października 2022

Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego „ Doradztwo zawodowe- kształcenie w kształtowaniu przyszłości”

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizuje w dniu 26 października 2022r. Warmińsko – Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego. Celem kongresu jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a także podnoszenie jakości doradztwa zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą […]

7 października 2022

Informacja dotycząca zadań realizowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych w roku szkolnym 2021/2022

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli: – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, – Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, – Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2021/2022 organizowały i prowadziły wspomaganie szkół  i placówek oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian […]

2 czerwca 2022

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego stan na maj 2022 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim W publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie świętokrzyskim: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zadania doradcy metodycznego realizuje 57 nauczycieli w różnych specjalnościach.  Listy imienne doradców metodycznych […]

11 października 2021

Podsumowanie pracy doradców metodycznych w ramach Świętokrzyskiej Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli – doradców metodycznych w roku szkolnym 2020/2021

W ramach sieci działają 3 Ośrodki: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Podstawowym zadaniem doradców metodycznych jest wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie: rozwijania umiejętności metodycznych, planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, […]

7 października 2021

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Sieć doradztwa metodycznego, która  funkcjonuje  na terenie województwa świętokrzyskiego od roku szkolnego 2019/2020 jest systematycznie modyfikowana.  Biorąc pod uwagę  potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego jak również konieczność zapewnienia nauczycielom dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego powierzono kolejnym nauczycielom zadania doradcy metodycznego. Obecnie […]

12 sierpnia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: angielski, matematyka; Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju: pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  I. Wymagania niezbędne Na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel, który posiada: zatrudnienie w szkole lub placówce; kwalifikacje wymagane […]

23 kwietnia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: chemia, biologia, historia; Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: chemia, biologia, edukacja wczesnoszkolna; Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju: matematyka, język angielski. I. Wymagania niezbędne Na stanowisku […]

1 marca 2021

Zaproszenie na szkolenie e – learningowe: „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli (zwłaszcza przedmiotów matematyczno- przyrodniczych) kształcących młodzież w szkołach ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności. Szkolenie prowadzone będzie w terminie 8 marca – 28 […]

11 lutego 2021

Szkolenia w zakresie wdrażania zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych – pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenia w zakresie wdrażania zmian w  wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia prowadzone będą w terminie 22 lutego – 22 marca 2021 r. w formie e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle. Tematyka szkolenia obejmuje wprowadzenie […]

13 stycznia 2021

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje od roku szkolnego 2019/2020. Obejmuje 8 obszarów przydzielonych do trzech publicznych placówek doskonalenia nauczycieli: Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w […]

13 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego wprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku „Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021”. W związku z powyższym publiczne placówki doskonalenia […]

3 listopada 2020

Podsumowanie pracy doradców metodycznych w woj. świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w woj. świętokrzyskim zorganizowano Świętokrzyską Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli – doradców metodycznych. W ramach sieci działają 3 Ośrodki: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Podstawowym zadaniem doradców metodycznych było wspomaganie nauczycieli i rad […]

2 września 2020

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

SIEĆ DORADZTWA METODYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczyciel Specjalności nauczycieli -doradców metodycznych Obszar doradztwa metodycznego Liczba doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych w obszarach doradztwa […]

4 lutego 2020

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach edukacja wczesnoszkolna 4 wychowanie fizyczne 1 wychowanie w świetlicy […]

22 listopada 2019

Informacja z konferencji „Doradztwo metodyczne – wyzwania i szansa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”.

W dniu 15 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja pn. „Doradztwo metodyczne – wyzwania i szanse w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”, która została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W konferencji udział wzięli Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty […]

21 listopada 2019

Ogłoszenie o zmianie terminu składania dokumentów w naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Informuje, że w „Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów, którym zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego”   z dnia 8 listopada 2019 r. zostaje zmieniony termin składania dokumentów. Wymagane dokumenty należy przesłać lub złożyć do dnia 27 listopada 2019 r. (liczy się data dostarczenia oferty do urzędu lub stempla pocztowego).   Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

21 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów, którym zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045) Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych:   Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli  Specjalności nauczycieli -doradców metodycznych Obszar doradztwa metodycznego Liczba […]

4 listopada 2019

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach edukacja wczesnoszkolna 1 wychowanie fizyczne 1 wychowanie w świetlicy […]