Kategoria: Doradztwo metodyczne

23 lutego 2024

Zaproszenie na szkolenie „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”,  którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych. Termin: 4.03.2024 r. – 25.03.2024 […]

21 lutego 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: chemia, wychowanie przedszkolne, plastyka, muzyka, biologia, wychowanie fizyczne, język obcy nowożytny inny niż język angielski. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: psychologia, chemia, biologia, fizyka, wychowanie fizyczne, język polski, matematyka Powiatowy […]

10 stycznia 2024

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim W publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie świętokrzyskim zadania doradcy metodycznego realizuje 49 nauczycieli w różnych specjalnościach. Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalności nauczycieli -doradców metodycznych Obszar doradztwa metodycznego Liczba doradców metodycznych zgodnie ze specjalnościami Suma 1. […]

12 października 2023

Informacja dotycząca zadań realizowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych w roku szkolnym 2022/2023

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2022/2023 organizowały i prowadziły wspomaganie szkół i placówek oraz doskonalenia zawodowe nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian w przepisach prawa […]

11 października 2023

Informacja o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim W publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie świętokrzyskim: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zadania doradcy metodycznego realizuje 47 nauczycieli w różnych specjalnościach.   Sieć doradztwa metodycznego w […]

8 września 2023

Sieć doradztwa metodycznego – informacja ze spotkania i powierzenia zadań nauczycielom-doradcom metodycznym

W dniu 6 września 2023 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się spotkanie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i nauczycielami-doradcami metodycznymi. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach powołanej w 2019 r. w województwie świętokrzyskim przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty sieci doradztwa metodycznego, której funkcjonowanie zapewnia nauczycielom wsparcie metodyczne a radom pedagogicznym […]

10 marca 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach: Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalność, przedmiot Wymiar etatu nauczyciela-doradcy metodycznego w placówce doskonalenia nauczycieli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach psychologia ¼ pedagogika specjalna ¼ chemia ¼ biologia ¼ informatyka ¼ Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia […]

24 października 2022

Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego „ Doradztwo zawodowe- kształcenie w kształtowaniu przyszłości”

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizuje w dniu 26 października 2022r. Warmińsko – Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego. Celem kongresu jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a także podnoszenie jakości doradztwa zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą […]

7 października 2022

Informacja dotycząca zadań realizowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych w roku szkolnym 2021/2022

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli: – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, – Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, – Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2021/2022 organizowały i prowadziły wspomaganie szkół  i placówek oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian […]

2 czerwca 2022

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego stan na maj 2022 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim W publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie świętokrzyskim: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zadania doradcy metodycznego realizuje 57 nauczycieli w różnych specjalnościach.  Listy imienne doradców metodycznych […]

11 października 2021

Podsumowanie pracy doradców metodycznych w ramach Świętokrzyskiej Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli – doradców metodycznych w roku szkolnym 2020/2021

W ramach sieci działają 3 Ośrodki: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Podstawowym zadaniem doradców metodycznych jest wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie: rozwijania umiejętności metodycznych, planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, […]

7 października 2021

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Sieć doradztwa metodycznego, która  funkcjonuje  na terenie województwa świętokrzyskiego od roku szkolnego 2019/2020 jest systematycznie modyfikowana.  Biorąc pod uwagę  potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego jak również konieczność zapewnienia nauczycielom dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego powierzono kolejnym nauczycielom zadania doradcy metodycznego. Obecnie […]

12 sierpnia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: angielski, matematyka; Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju: pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  I. Wymagania niezbędne Na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel, który posiada: zatrudnienie w szkole lub placówce; kwalifikacje wymagane […]

23 kwietnia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-doradców metodycznych w placówkach doskonalenia nauczycieli w specjalnościach: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: chemia, biologia, historia; Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: chemia, biologia, edukacja wczesnoszkolna; Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju: matematyka, język angielski. I. Wymagania niezbędne Na stanowisku […]

1 marca 2021

Zaproszenie na szkolenie e – learningowe: „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli (zwłaszcza przedmiotów matematyczno- przyrodniczych) kształcących młodzież w szkołach ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności. Szkolenie prowadzone będzie w terminie 8 marca – 28 […]

11 lutego 2021

Szkolenia w zakresie wdrażania zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych – pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na bezpłatne szkolenia w zakresie wdrażania zmian w  wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia prowadzone będą w terminie 22 lutego – 22 marca 2021 r. w formie e-learningowej, samokształceniowej na platformie Moodle. Tematyka szkolenia obejmuje wprowadzenie […]

13 stycznia 2021

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje od roku szkolnego 2019/2020. Obejmuje 8 obszarów przydzielonych do trzech publicznych placówek doskonalenia nauczycieli: Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w […]

13 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego wprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku „Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021”. W związku z powyższym publiczne placówki doskonalenia […]