Kategoria: Doradztwo metodyczne

3 listopada 2020

Podsumowanie pracy doradców metodycznych w woj. świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w woj. świętokrzyskim zorganizowano Świętokrzyską Sieć Współpracy i Samokształcenia nauczycieli – doradców metodycznych. W ramach sieci działają 3 Ośrodki: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Podstawowym zadaniem doradców metodycznych… czytaj więcej

2 września 2020

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

SIEĆ DORADZTWA METODYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczyciel Specjalności nauczycieli -doradców metodycznych Obszar doradztwa metodycznego Liczba doradców metodycznych Liczba… czytaj więcej

4 lutego 2020

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach edukacja wczesnoszkolna 4 wychowanie… czytaj więcej

22 listopada 2019

Informacja z konferencji „Doradztwo metodyczne – wyzwania i szansa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”.

W dniu 15 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja pn. „Doradztwo metodyczne – wyzwania i szanse w doskonaleniu zawodowym nauczycieli”, która została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. W konferencji udział wzięli Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan… czytaj więcej

21 listopada 2019

Ogłoszenie o zmianie terminu składania dokumentów w naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Informuje, że w „Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów, którym zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego”   z dnia 8 listopada 2019 r. zostaje zmieniony termin składania dokumentów. Wymagane dokumenty należy przesłać lub złożyć do dnia 27 listopada 2019 r. (liczy się data dostarczenia oferty do urzędu lub stempla pocztowego).   Świętokrzyski Kurator… czytaj więcej

21 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów, którym zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045) Świętokrzyski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych:   Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli  Specjalności nauczycieli -doradców… czytaj więcej

4 listopada 2019

Sieć doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:  § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045). Lp. Nazwa publicznej placówki doskonalenia nauczycieli Specjalności nauczycieli-doradców metodycznych Liczba doradców metodycznych 1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach edukacja wczesnoszkolna 1 wychowanie… czytaj więcej