Kategoria: Rządowy program na lata 2014-2016

29 kwietnia 2015

Komunikat w sprawie Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informujemy, że wszystkie projekty i działania realizowane w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” finansowane są ze środków przeznaczonych na jego realizację. W związku z powyższym, szkoły i placówki oświatowe przystępujące… czytaj więcej

24 lutego 2015

Wojewódzki konkurs „Bezpieczeństwo a Ty”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego W ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” oraz Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Wojewoda Świętokrzyski organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego pn. „Bezpieczeństwo a Ty”. Konkurs polega na przygotowaniu, w maksymalnie 3-osobowych zespołach,… czytaj więcej

17 grudnia 2014

Zadanie w ramach Rządowego Programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” – Szkolenie „Liderzy profilaktyki agresji i przemocy”

Szkolenia LIDERZY PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY zostały  zorganizowane w listopadzie i grudniu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Adresatami szkolenia byli głównie specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczyciele – konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli. Głównym celem 3-dniowych spotkań było przygotowanie liderów profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, którzy następnie przekażą zdobytą… czytaj więcej

11 grudnia 2014

Badanie ankietowe w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła". Dla każdej z grup uczestników przygotowana została oddzielna wersja ankiety.

27 listopada 2014

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Więcej… czytaj więcej

8 października 2014

Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych W związku z wejściem w życie uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o aktywne włączenie się w realizację Programu poprzez inicjowanie we własnych placówkach różnorodnych działań na rzecz podnoszenia poziomu… czytaj więcej

19 września 2014

Pismo MEN ws. przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego z dnia 11 września 2014 roku ws.przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”: „Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 28 lipca 2014 roku weszła w życie uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu… czytaj więcej