Kategoria: Bezpieczeństwo i profilaktyka – procedury

22 maja 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży  z Ministrem Spraw… czytaj więcej

10 marca 2020

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

Dyrektorze, porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; zaapeluj do rodziców, by nie posyłali… czytaj więcej

2 października 2019

Poradnik dla dyrektorów szkół – Bezpieczna szkoła

Szanowni Państwo Zachęcam dyrektorów szkół i nauczycieli do zapoznania się z uaktualnionym poradnikiem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Poradnik dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej .   Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

4 lipca 2014

Letni wypoczynek – organizowanie, przebieg i kontrola wypoczynku – przydatne linki

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ? – Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.wypoczynek.men.gov.pl/ Tu znajdziemy: „Poradnik Bezpiecznego wypoczynku” http://wypoczynek.men.gov.pl/images/stories/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku.pdf Jak bezpiecznie wypoczywać? http://www.wypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=1 Grę edukacyjną http://wypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=17 Przed wakacjami – co warto wiedzieć? – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11063 Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu… czytaj więcej

9 marca 2013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

14 stycznia 2009

Rządowe programy w zakresie profilaktyki

p(n). Szanowni Państwo Dyrektorzy Placówek Oświatowych i Wychowawczych Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że obowiązują programy rządowe, które należy uwzględniać w zadaniach wychowawczych i profilaktycznych placówki oraz szkoły. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nadsyłanie na adres Kuratorium Oświaty listownie lub elektronicznie ciekawych inicjatyw podejmowanych zadań w ramach tych programów.… czytaj więcej