Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

6 lutego 2018

Oferta zawodów w szkołach województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje bazę danych zawierającą wykaz zawodów wraz z danymi teleadresowymi szkół, na które będzie organizowany nabór na rok szkolny 2018/2019 przez technika i branżowe szkoły I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego: Oferta zawodów na rok szkolny 2018/2019 w województwie świętokrzyskim Powyższa baza powstała na podstawie informacji… czytaj więcej

5 lutego 2018

Spotkania Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego poświęcone zmianom zachodzącym w szkolnictwie zawodowym

W dniu 24.01.2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach odbyto się spotkanie w ramach Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, w którym udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Ewa Pietraszek i Małgorzata Zielińska-Perczak – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach… czytaj więcej

2 lutego 2018

Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej

1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w którym wzięła udział Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.… czytaj więcej

2 lutego 2018

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – wizyta szefowej MEN w Kielcach

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 1 lutego br. wzięła udział w posiedzeniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Podczas spotkania wręczono także akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Otrzymało je 13 dyrektorów szkół.… czytaj więcej

31 stycznia 2018

Konkurs filmowy „Mój zawód – moja przyszłość”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowym „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. Załączniki Załącznik nr 5 – oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba niepełnoletnia Data: 2018-01-31,… czytaj więcej

26 stycznia 2018

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych. – Przed nami ważne wyzwania związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski. Kontynuacja odbudowy przemysłu jest jednym… czytaj więcej

17 stycznia 2018

Spotkanie Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, które odbędzie się 1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. Myśl przewodnia obrad skoncentrowana jest wokół różnych wymiarów wspierania… czytaj więcej

8 stycznia 2018

Działania podejmowane w roku szkolnym 2016/2017 w ramach pracy Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Domu Rzemiosła w Kielcach z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego. W naradzie udział wzięli: doradca Wojewody Świętokrzyskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa, przedstawiciele organów prowadzących, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektor Izby Rzemieślników i Pracodawców w Kielcach, pracownicy… czytaj więcej

5 stycznia 2018

Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Praca Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych pod przewodnictwem Pani Marzeny Machałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej ma skupiać się przede wszystkim na opiniowaniu i proponowaniu zmian w kształceniu zawodowym, w tym udziale w tworzeniu… czytaj więcej

22 grudnia 2017

Klasy patronackie Telewizji Polskiej w liceach ogólnokształcących i technikach

Informacja o specjalnej ofercie edukacyjnej Telewizji Polskiej S.A skierowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko-historycznym, dziennikarsko-artystycznym, filmowym, a także techników prowadzących naukę w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej. Przedstawiona przez TVP oferta jest bezpłatna. Obejmuje ona m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach… czytaj więcej

6 listopada 2017

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

20 listopada w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, odbędzie się konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).… czytaj więcej

2 listopada 2017

Konferencja „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem rynku pracy”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi  Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem rynku pracy”. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest przybliżenie istoty kształcenia dualnego jako nowej formy nauki zawodu. Konferencja służyć będzie określeniu dotychczasowego stanu i… czytaj więcej

11 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe dziś i jutro”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w subregionalnej konferencji „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji… czytaj więcej

11 września 2017

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. Świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 15 września 2017 i przesłanie na adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 15 września 2017. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Lp. Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

8 września 2017

Informatory CKE o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Informatory są do pobrania na stronie CKE:  https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/ Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, zawiera zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu. Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku 2018, składa się z… czytaj więcej

1 września 2017

Wykaz nowych rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego obowiązujących od 1 września 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa świętokrzyskiego, W ostatnich dniach sierpnia zostało opublikowanych szereg nowych aktów prawnych Ministra Edukacji Narodowej, które zaczęły obowiązywać 1 września 2017 r. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ich treścią ze względu na charakter… czytaj więcej

8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021, zgodnie z art.… czytaj więcej

18 maja 2017

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko­-Mazurskiego w dziedzinie infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko­-Mazurskiego na lata 2014­2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko­-Mazurskiego na lata 2014­-2020 w dziedzinie infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014­-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014­2020 oraz… czytaj więcej